Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

donderdag 20 juni 2013

Kerncollectie foto's Martien Coppens permanent in bruikleen (2)

Eerder in dit blog heeft u de aankondiging kunnen lezen van de ondertekening van de bruikleenovereenkomst door de erfgenamen van de bekendste Brabantse fotograaf Martien Coppens (1908-1986) en de Universiteit van Tilburg. Het beheer van de voor onbepaalde tijd in bruikleen gegeven foto’s van Martien Coppens (1632 groot formaat afdrukken) wordt blijvend toevertrouwd aan de Brabant-Collectie. Hieronder volgt een impressie in woord en beeld van deze feestelijke middag.

Jos Kuijlen, bibliothecaris Brabant-Collectie, verwelkomde de familieleden, waarna conservator Emy Thorissen een voordracht hield. Ze gaf een terugblik op de activiteiten, die de Brabant-Collectie vanaf 2007 tot nu zoal heeft ondernomen met betrekking tot de Kerncollectie Martien Coppens. Zo liet ze zien hoe restauratie, digitalisering, ontsluiting, conservering en berging van de foto’s is verlopen. Ook toonde ze opnamen van fotografen die geïnspireerd raakten door Martien Coppens, zoals Gaston Remery, Noud Aartsen en Rees Diepen. Het werk van bovengenoemde fotografen heeft de Brabant-Collectie eveneens in beheer.

Bibliothecaris Jos Kuijlen verwelkomt de familie Coppens en
 andere genodigden
© Paul Slot

Leden van de familie Coppens krijgen uitleg van conservator Emy Thorissen
© Paul Slot
Hierna droegen eerst de kinderen Coppens via ondertekening van een contract hun foto’s  over aan de Stichting Archief Martien Coppens (SAMC). Elk kind bezit 204 groot formaat foto’s. Het bestuur van deze Stichting ondertekende daarna eveneens de contracten. Eén kind ging met zijn 204 vintage prints een aparte verbintenis met de universiteit aan. Vervolgens plaatste SAMC haar handtekening onder de permanente bruikleenovereenkomst met de universiteit betreffende hun 1428 foto's.

De ondertekening van de contracten door de erfgenamen van Martien Coppens
V.l.n.r.: Guido Coppens, Mea Coppens en Ella Coppens
© Paul Slot
Na afloop van deze plechtigheid volgde een bezoek aan de geklimatiseerde depotruimte waar de foto’s onder optimale condities bewaard worden. Met een gezamenlijke borrel werd de middag feestelijk afgesloten.
 
Uitleg in de geklimatiseerde depotruimte van de Brabant-Collectie
V.l.n.r.: Ella, Guido en Gert Coppens
© Paul Slot

Toelichting op de verpakking en berging van de Coppens foto's
© Paul Slot
Afsluiting van de feestelijke middag met een borrel in de Raadpleegruimte
van de Brabant-Collectie
© Paul Slot

Geen opmerkingen:

Een reactie posten