Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

woensdag 30 oktober 2013

Vastenavond / Carnaval, sociaal kapitaal van Brabant

Onder deze titel organiseert de Brabantse Carnavals Federatie samen met de Provincie Noord-Brabant en het Erasmusfestival op 9 november a.s. in het Provinciehuis in Den Bosch een symposium waarbij wetenschappers, performers en carnavalvierders dit volksfeest tegen het licht houden. Niet per toeval net voor de officiële aanvang van het carnavalsseizoen op 11 november om 11.11 uur.

Bossche Carnaval. Herman Moerkerk
Vindplaats: ML / 411.12 (76)
Vanuit Tilburg University geeft prof. dr. ir. Hans Mommaas, hoogleraar vrijetijdswetenschappen en directeur TELOS, zijn visie op carnaval. Prof. dr. Jos Swanenburg zal de paneldiscussie leiden. Voor alle sprekers en het volledige programma kijk op Erasmusfestival Brabant 2013Alle tijden van het programma zijn deelbaar door 11. De toegang is gratis, wel dient u zich vooraf aan te melden.

Wilt u zich inlezen in het thema carnaval door de tijd heen? Kom langs bij de Brabant-Collectie en bekijk de boeken over dit feest in de rubriek BRA G (Mentaliteit, cultuur, volkskunde). Voor artikelen over dit thema zoekt u in de Brabant-Databank. En bekijk dan ook eens de vele carnavalsfoto's en -films in de Film- en Fotobank Noord-Brabant


dinsdag 29 oktober 2013

Bevrijding Breda

Vandaag is het 69 jaar geleden dat Breda bevrijd is. Een dag eerder, op 28 oktober 1944, stonden de Polen al voor de stad. Na een geslaagde manoeuvre kon de historische stad zonder veel slachtoffers ingenomen worden door de 1e Poolse Pantserdivisie van generaal Stanislaw MaczekDe schade aan Breda is mede door deze generaal beperkt gebleven. De bevolking had Engelssprekende bevrijders verwacht, maar sloot de Polen al snel in hun hart. Overal verschenen bordjes en pamfletten met de tekst 'Dziekujemy Wam Polacy': 'Wij danken de Polen'. In de Trip van Zoudtlandtkazerne te Breda bevindt zich een museum dat gewijd is aan de Poolse militairen. Als eerbetoon zullen vandaag tussen 12.00 en 12.15 uur de klokken van de Grote Toren een kwartier luiden.

Dziekujemy Wam Polacy. Frans van Uden. 
Vindplaats: B 83 / 1940-1945 (39)
De volgende foto's uit de Topografisch Historische Atlas tonen de bevolking van de stad in feeststemming:
Vindplaats: B 83 / 1940-1945 (57)

Vindplaats: B 83 / 1940-1945 (45)

Vindplaats: B 83 / 1940-1945 (43)
Op de laatste foto is te zien hoe er boodschappen op tanks werden geschreven in de hoop dat familie of vrienden in andere gebieden waar de tanks kwamen, konden lezen hoe het met de schrijfsters was. 

maandag 28 oktober 2013

Brabant-Collectie op Facebook

Sinds 24 oktober 2013 is de Brabant-Collectie met een pagina te vinden op Facebook.
Bekijk nu onze Facebook-pagina en registreer uzelf vandaag nog zodat u een connectie kunt maken met de Brabant-Collectie.

maandag 21 oktober 2013

'In de beperking toont zich de meester'.

In dit boek maakt u kennis met prachtige kunst, gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking, die wonen en/of werken bij Amarant. De Amarant Groep biedt begeleiding en zorg aan mensen van alle leeftijden met een beperking en probeert voor hen een zinvolle dagbesteding aan te bieden.

Vijftien kunstenaars die hierdoor hun talent hebben gevonden, vertellen hun verhaal en tonen werk dat gezien mag worden. In de ateliers van Amarant, Artenzo in Tilburg en Atilabo in Breda, is alles aanwezig om te kunnen tekenen, schilderen, boetseren, beeldhouwen, houtbewerken etc. Er is begeleiding om de persoonlijke, artistieke en technische ontwikkeling te stimuleren. Een echte leermethode is er niet. De begeleiders vinden dat het spontane karakter van de kunst dan verloren gaat.

Door middel van dit boek wil Amarant een breed publiek kennis laten maken met kunst van haar bewoners.  Bij dit boek hoort een expositie die een rondreis zal gaan maken door Noord-Brabant. Ook kunt u gebruik maken van een kunstuitleen en veel van het werk is te koop.

Meer boeken over mensen met een beperking kunt u vinden in de rubriek T. Boeken over kunst kunt u vinden in de rubriek J.

Vindplaats: BRA J4 KEIJ 2013

vrijdag 11 oktober 2013

Tijdschrift: Archeologie Magazine

Archeologie Magazine is een Nederlandstalig vakblad over archeologie, geschiedenis en cultuur, dat 6 maal per jaar verschijnt. Het bevat artikelen over geschiedenis van de prehistorie tot het recente verleden, met de nadruk op archeologie in Nederland, maar ook daar buiten. Het eerste nummer verscheen in 1992 onder de titel Scarabee; vanaf 2000 wordt de naam Archeologie Magazine gehanteerd.
De makers van het tijdschrift willen mensen op grote schaal interesseren voor de boeiende, waardevolle wetenschap die archeologie heet. Rond 1990 verscheen het in A4-formaat, in 2000 werd het een boekwerkje. Vervolgens kreeg het magazine de uitstraling van een kunsttijdschrift (vierkant met zwarte bovenrand) en momenteel heeft het rijk geïllustreerde tijdschrift weer een A4-formaat.
De uitgave bevat vaste rubrieken waaronder: Nederlands Nieuws - Belgisch Nieuws - Tentoonstellingen. Ieder nummer bevat een uitgebreid themagedeelte. Dit kan een nieuw opgravingsproject zijn, of de archeologische en historische trekpleister van een streek/stad in binnen- of buitenland. Een selectie van eerder in Archeologie Magazine verschenen artikelen is te lezen op de site van IS Geschiedenis.
Regelmatig verschijnen artikelen over een Brabants onderwerp. Zo staat in nr. 4 van 2013 een artikel over het vorstengraf van Oss uit de vroege IJzertijd, getiteld: Eeuwige elite; nieuw onderzoek naar twee vorstengraven uit de collectie van het RMO. Deze opzienbarende vondsten boden een ongekende blik op de elitecultuur van de vroege IJzertijd (ca. 800-500 v. Chr.), ook bekend als de Hallstatt-cultuur, in ons land. In 1933 is op de hei door medewerkers van de Wijchense Oudheidkamer een graf aangetroffen op de plaats waar eerst een grote grafheuvel had gelegen. De vondsten zijn naar het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden vervoerd.

Het tijdschrift is in de Brabant-Collectie te vinden op signatuur T 09421; van 1992-200 onder de titel Scarabee, vanaf 2000 onder de huidige titel, Archeologie Magazine.

woensdag 9 oktober 2013

Huwelijksdicht in brokaatpapier

Omslag van brokaatpapier
Vindplaats: KOD 1767 's Hert 5
Onlangs verwierf de Brabant-Collectie een zeldzaam gelegenheidsdrukwerkje voorzien van een mooie omslag van brokaatpapier. De bakermat van dit type sierpapier ligt in Zuid-Duitsland. Het papier, in de achttiende eeuw gebruikt door boekbinders en boekdrukkers, wordt eerst met verschillende kleuren verf bestreken. In een koperplaat wordt de vaak gedetailleerde voorstelling, hier een aantal bloem- en bladmotieven, gegraveerd. Tevens worden partijen voorzien van stippelfond (kleine puntjes). De plaat wordt nat gemaakt en er worden dunne blaadjes messingfolie opgelegd. Vervolgens gaat de plaat met het gekleurde papier door een walspers. Zo ontstaat een voorstelling in goud op een gekleurde ondergrond. Meer over dit onderwerp leest u in Sierpapier & marmering : een terminologie voor het beschrijven van sierpapier en marmering als boekbandversiering, Den Haag/Brussel, 1994 van Elly Cockx-Indestege e.a. Vergelijkbaar sierpapier is te vinden in het Stadsarchief in Amsterdam en in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen.

Deze fraaie omslag bevat twee huwelijksgedichten, één in het Nederlands en één in het Latijn.
Titelpagina in rood gedrukt
Vindplaats: KOD 1767 's Hert 5
Het eerste huwelijksgedicht van D.A. Jacobi is 10 pagina’s lang en de titel luidt Leliana, herderszang ter bruilofte van den weledelgeboren gestrengen heere, Mr. Johan Abraham van Thye Hannes, […] en de weledelgeboorne jonkvrouwe Anna Christina van Barnevelt; plechtig gevierd den xvi van zomermaand, MDCCLXVII (16 juni 1767). De titelpagina van dit gelegenheidsgedicht is gedrukt in rood.

Het tweede gedicht is van de hand van Wilhelmus Jacobus Allardt en begint met de regel Thalassius in auspicatissimis nuptiis. Sint Thalassius van Syrië was een vreedzame heremiet, die van God bijzondere gaven had gekregen met betrekking tot het geestelijk helen en samenbrengen van mensen.

Dit dunne bijzondere boekwerkje meet 25,7 x 21,5 cm (in-4). Het is waarschijnlijk gedrukt door de gebroeders Hendrik en Jacobus Palier te Den Bosch (toegeschreven op basis van het gebruikte lettertype). Totaal beslaat het drukwerkje twee katernen van vier bladen. De katernen zijn keurig met groen garen aan elkaar genaaid en voorzien van deze kleurige omslag. Het aantal genummerde pagina’s is [1]-12 en 1-4, in totaal 16 pagina’s. Op het eerste schutblad aan de versozijde staat bovenaan in bruine inkt: “voor den Heer Burgemeester van Asch van Wijck”. Waarschijnlijk was hij een van de gasten van het bruidspaar. De katernen zijn voorzien van goud op snede. Dit boekwerkje is in zeer kleine oplage gedrukt en dus alleen voor de zeer bemiddelde families weggelegd. 

U kunt het inzien in de Raadpleegruimte van de Brabant-Collectie: vindplaats KOD 1767 ’s Hert 5.


Terugblik op de Hoofdliedendag 2013

Afgelopen weekend heeft de Brabant-Collectie zich gepresenteerd op de museummarkt in de hal van het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch. Met een fraai ingerichte kraam en een fotopresentatie op groot scherm van gildefoto’s uit eigen collectie gaf de Brabant-Collectie acte de présence.

De kraam met Paul Slot, fotograaf, en rechts de fotopresentatie van gildefoto's
Zaterdag 5 oktober stond in het teken van de jaarlijkse conferentie van de Brabantse gilden. Vanaf 11.00 uur tot aan de jaarrede, na de koffietafel en na afloop van het middagprogramma was er voor de gildebroeders- en zusters uitgebreid tijd om de stands te bekijken. Van deze gelegenheid werd gretig gebruik gemaakt getuige de foto’s hieronder.

Gildeleden bekijken het materiaal op de kraam van de Brabant-Collectie
 
Gildeleden op de museummarkt  
Voor het brede publiek was diezelfde markt op zondag 6 oktober te bezichtigen. Ruim 350 bezoekers kwamen een kijkje nemen bij onze kraam om meer te horen over de collectie, de website, het zoeken in de collectie of in te tekenen op boeken, die ter inzage waren. De slideshow met de gildefoto’s trok de belangstelling van het publiek. Folders, boekenleggers en ander promotiemateriaal vond gretig aftrek. Kortom een meer dan geslaagd weekeind.

Informatiespecialist Dorine van Elderen helpt bezoekers 
 Tony Vaessen, een van de organisatoren van de Hoofdliedendag en voorzitter SAT Commissie (Studie, Archief en Tentoonstelling) van de NBFS en tevens vrijwilliger bij de Brabant-Collectie
Binnenkort verschijnen er op Flickr meer foto's van de Hoofdliedendag.

dinsdag 8 oktober 2013

Brabant-Collectie en Erfgoed Brabant ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 2 oktober jl. ondertekenden de directeuren van Library & IT Services (LIS) en Erfgoed Brabant een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot digitale ontsluiting van erfgoedcollecties. In de Griffiekamer van de Museumbrasserie van het Museumkwartier 's-Hertogenbosch werden de aanwezigen hartelijk welkom geheten door Annette Gaalman (Erfgoed Brabant).
Na een korte inleiding door ir. Marc van den Berg (directeur LIS) en drs. Patrick Timmermans (directeur Erfgoed Brabant) was het moment van de officiële ondertekening aangebroken.

Marc van den Berg (links) en Patrick Timmermans (rechts)
ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst
En met een ferme handdruk wordt de
samenwerking bezegeld
Beide instellingen spelen al geruime tijd een belangrijke rol in het digitaal toegankelijk maken van erfgoedcollecties. De stap tot samenwerking die nu gemaakt is, maakt het mogelijk om gezamenlijk verder te werken aan een nieuw (open source) collectieregistratiesysteem dat in de Brabant Cloud is ontwikkeld. In dit systeem kunnen data van heemkundekringen en deelnemers van de Film- en Fotobank Noord-Brabant, maar ook van de Brabant-Collectie zelf, worden opgenomen, verrijkt en ontsloten.

De bijeenkomst werd bijgewoond door dr. Wies van Leeuwen (Beleidsmedewerker Cultuur en Monumentenzorg Provincie Noord-Brabant), Sjoerd Siebinga (Co-founder en directeur Delving BV) en leden van het projectteam van Erfgoed Brabant en de Brabant-Collectie.
Tot slot brachten de aanwezigen een toast uit op een voorspoedige samenwerking.

dinsdag 1 oktober 2013

Brabant-Collectie op Hoofdliedendag

De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden organiseert elk jaar in het Provinciehuis een Hoofdliedendag. De Hoofdliedendag met als thema 'De tradities koesteren' vindt plaats op zaterdag 5 oktober 2013 en is dan uitsluitend toegankelijk voor de gilden. Op deze dag komen zo’n 400 gildebroeders en -zusters van de 150 Brabantse gilden bij elkaar. Het Sint-Lambertusgilde Vessem zal deze dag opluisteren. 


Gildestoet, jaren 60 © Gaston Remery / Brabant-Collectie, Universiteit van Tilburg

Dit jaar zijn de kleinere musea en erfgoedinstellingen uit Noord-Brabant uitgenodigd om zich zowel op zaterdag 5 oktober als op zondag 6 oktober te presenteren in de hal van het Provinciehuis. Ook de Brabant-Collectie zal aanwezig zijn om zich aan u voor te stellen met een fraai aangeklede kraam. Er is voor elk wat wils. Liefhebbers van Brabantse kunst, cultuur, techniek en historie komen aan hun trekken. 

Het Provinciehuis, Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch, is voor het brede publiek deze zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.

U bent van harte welkom om onze en andere stands en presentaties te komen bewonderen.