Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

donderdag 28 januari 2016

Boekpresentatie Noud Aartsen

Donderdagmiddag 4 februari a.s. organiseert de Brabant-Collectie in samenwerking met Stichting C.R. Hermans, Aldus projecten en Natuurmuseum Brabant de boekpresentatie van Noud AartsenDe bijeenkomst vindt plaats in het Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg.

Noud Aartsen (1932-2010) leverde als fotograaf een strijd met de tijd. De modernisering van het eeuwenoude landschap ging hem aan het hart. Met zijn fotografie legde hij als ooggetuige vast wat er na generaties verdween. Dat leverde duizenden foto’s op die betrekking hebben op Brabant (Het Groene Woud en De Kempen), Ierland en Frankrijk. De deels door Noud samengestelde kerncollectie fungeerde als vertrekpunt voor de beeldselectie voor dit fotoboek van de hand van Ton Lemaire, Paul Maas, Matthijs Schouten en Emy Thorissen.
© Noud Aartsen I Brabant Collectie, Tilburg University
Graag nodigen wij u uit om deze feestelijke bijeenkomst in het Natuurmuseum Brabant bij te wonen. 

Het programma van de middag is als volgt:

Vanaf 15.00u ontvangst met koffie / thee. 

15.30u - Welkomstwoord door Johan Heeffer (plaatsvervangend directeur Natuurmuseum Brabant / hoofd publieksactiviteiten)

15.35u - Inleiding en “The making of … fotoboek Noud Aartsen” door drs. Jos Kuijlen (voorzitter Stg. Cornelius Rudolphus Hermans en initiatiefnemer / co-producent fotoboek; oud-bibliothecaris Brabant-Collectie)

15.45u - Herinneringen aan Noud door drs. Paul Maas (landschapsecoloog, vriend van Noud Aartsen en medeauteur van fotoboek)

16.00u - Aanbieding van het eerste exemplaar aan weduwe Rini Aartsen-van Breugel door mr. Frank Houben (voormalige Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant)

16.15 – 17.00u - Afsluiting met drankje en gelegenheid om het boek aan te schaffen en mini-expositie te bezichtigen.

In de gang bij de filmzaal in het Natuurmuseum (1e verdieping) is eveneens een mini-expositie met enkele Brabantse foto’s van Noud Aartsen ingericht. Deze foto’s zijn afkomstig uit de Brabant-Collectie, Tilburg University.

Meer over de totstandkoming van het boek leest u in dit blogbericht.

maandag 25 januari 2016

Tijdschrift: Rosmalla

Rosmalla is het periodiek van Heemkundekring Rosmalen. Het blad verschijnt sinds 1990 vier keer per jaar. Rosmalla verwijst naar de oude naam voor Rosmalen. De uitgang "mella" zou betrekking hebben op een gerechtsplaats. Een alternatieve verklaring is de oudnederlandse betekenis paardenmarkt, waarbij "malen" betrekking zou hebben op de eetzak die de paarden droegen als ze op de markt stonden. Een derde betekenis zou kunnen zijn de verbastering van de oudgermaanse woorden "rausa" (riet) en "malho"(laag gelegen land).
De Werkgroep Redactieraad Rosmalla verzorgt de inhoud en vormgeving van het periodiek. Men werkt met een redactiestatuut, waarin onder andere staat dat de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het blad ligt bij het bestuur van de heemkundekring. De inhoud van Rosmalla is divers. Zo stonden in het het decembernummer van 2015 artikelen over: een Rosmalense polderkaart (1782-1783) van landmeter Johan Camp; een weduwe op stroperspad in 1775; en het kerkelijk verenigingsleven in Hintham.
In 2003 bestond de heemkundekring 25 jaar en werd een eigen website gelanceerd. Hierop staat onder andere het register en het archief van Rosmalla van november 1990 tot heden. Na het verschijnen van het nieuwste nummer van het periodiek, wordt het register direct aangepast. De jaargangen tot en met 2008 van Rosmalla zijn online raadpleegbaar.
Van 1993 tot 2000 verscheen, naast het reguliere blad, ook nog tien maal een themanummer onder de naam Rosmalla Extra. Hierin stonden met name artikelen over monumenten en de geschiedenis van Rosmalen. Ook deze themanummers zijn digitaal raadpleegbaar op de website van de heemkundekring.

De jaargangen van Rosmalla zijn raadpleegbaar op niveau 0 van de Universiteitsbibliotheek (vindplaats: T 09177). De themanummers Rosmalla Extra zijn bij het reguliere periodiek ingebonden.

woensdag 6 januari 2016

Driekoningen

Vandaag – op 6 januari - wordt Driekoningen gevierd. Het is tevens de afsluiting van de kersttijd. Bij velen wordt deze week de kerstboom ontmanteld en worden de kerstspullen weer op zolder opgeborgen.

Volgens de legende wilden de drie koningen een bezoek brengen aan kindje Jezus. Door de ster te volgen, kwamen ze terecht in een stal te Bethlehem. De drie koningen worden ook wel de drie wijzen genoemd. Ieder vertegenwoordigde een werelddeel: Caspar kwam uit Afrika, Balthasar uit Azië en Melchior was afkomstig uit Europa. Ze namen voor de pasgeborene goud, wierook en mirre mee. De giften stonden symbool voor respectievelijk de koningen, de goddelijke afkomst van Jezus en het lijden in zijn leven. 

In Noord-Brabant is het nog steeds een gebruik, dat groepjes kinderen verkleed (met kroon en ster in de hand) en zingend van deur tot deur gaan. Als dank hiervoor krijgen ze vaak wat snoepgoed en geld. 
Foto van Driekoningenzangers op de Parade te ’s-Hertogenbosch
R.K. Fotobureau ‘Het Zuiden’, 1936
ML/ 411.3 6 januari (2)
In Tilburg en omgeving wordt ook een wedstrijd Driekoningenzingen georganiseerd door de werkgroep van de Heemkundekring Tilborch. Het Driekoningenzingen in Midden-Brabant is geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed / UNESCO. Deze werkgroep werkt actief samen met andere regionale, nationale en internationale instellingen om deze eeuwenoude traditie levend te houden. 
Op 14 april a.s. zal in het Oude Gemeentehuis te Lommel een symposium plaatsvinden over Driekoningen en Verloren maandag. Initiatiefnemer is Werkgroep Volkscultuur ANV. Ook de Brabant-Collectie zal hieraan bijdragen.

De scène van ‘de aanbidding van de drie wijzen’ is veelvuldig in de kunst afgebeeld. Aan de hand van diverse collectie-onderdelen is de Brabant-Collectie voornemens om hierover in december 2016 een bescheiden expositie in de Universiteitsbibliotheek Tilburg te houden. 
Alvast een voorproefje:
Verluchting in Middeleeuws handschrift
KTFK HS 10
Ingekleurde houtsnede in incunabel
TF INC 23
Exlibris in oude druk
CBC TFH A 11631
Foto van Driekoningenoptocht in ’s-Hertogenbosch
R.K. Fotobureau ‘Het Zuiden’, circa 1930
ML/ 411.3 6 januari (1)