Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

donderdag 29 juni 2017

Een Brabantse fotograaf in Ierland

Van 7 juli t/m 31 augustus 2017 vindt in de Cork Photo Gallery (Ierland) de expositie InPrint plaats, waar de foto’s van de Brabantse fotograaf Noud Aartsen gecombineerd worden met een abstracte interpretatie van de afgebeelde gebeurtenis door de Ierse kunstenares Eimearjean McCormack.


Eimarjean McCormack is in 2007 afgestudeerd aan de London University of Arts. Ze heeft verschillende tentoonstellingen in Ierland gehad, maar heeft ook internationaal geëxposeerd in steden als New York, San Francisco, Philadelphia, Detroit, Berlin, London, Lorient en Shanghai. Haar werk is o.a. te zien in The Bank of New York and The Zuckerman Museum of Art.

Noud Aartsen (Best 1932 - Mollans-sur-Ouvèze 2010) is vooral bekend geworden als landschapsfotograaf. Na een fotografie-opleiding in Den Haag heeft hij in 1956 in Oirschot een fotostudio geopend. Hij heeft foto-opdrachten in verschillende landen gehad, zoals Frankrijk, Israël en Palestina.  Hij verhuisde in 1977 naar Ierland waar hij vier jaar gewoond heeft. Na enige jaren in Noord-Brabant te hebben gewoond en gewerkt, is hij in 1996 definitief naar Frankrijk verhuisd, waar hij in 2010 overleed.

Zijn omvangrijke collectie foto’s en negatieven, inclusief de auteursrechten schonk zijn weduwe Rini Aartsen-van Breugel in 2011 aan de Brabant-Collectie. Hoewel er van zijn werk al meerdere fotoboeken zijn verschenen, heeft de Brabant-Collectie in samenwerking met Stichting Cornelius Rudolphus Hermans in 2016 een boek gepubliceerd van zijn foto’s in Brabant, Ierland en Frankrijk, getiteld Noud Aartsen. Tegelijkertijd met de presentatie van dit boek op 4 februari 2016 is een mini-expositie van zijn werk in het Natuurmuseum in Tilburg geopend. Deze was te zien tot juni 2017.

De Brabant-Collectie heeft in het Cork Photo Gallery een partner gevonden om het werk van Noud Aartsen ook internationaal te exposeren, waarbij zijn werk als inspiratie dient voor nieuwe kunstuitingen.

Een impressie:
Expositie  'InPrint', Cork Photo Gallery, The Lord Mayors Pavilion, Cork
© Jacqueline Kerkhoff
Expositie  'InPrint', Cork Photo Gallery, The Lord Mayors Pavilion, Cork
© Louise Maher

vrijdag 16 juni 2017

De Boxmeerse Vaart

Op de tweede zondag na Pinksteren wordt de processie van het Heilig Bloed in Boxmeer gehouden. "Pinksteren vroeg of Pinksteren laat, veertien dagen daarna trekt de Boxmeerse Vaart", luidt het gezegde aldaar. Naast de Boxmeerse Vaart is er ook in Boxtel jaarlijks een bloedprocessie. Beide bloedwonderen zijn eeuwenoud en gebaseerd op het veranderen van wijn in bloed: gemorste wijn, die zich als bloed aftekent op altaardoeken. Het Bloedwonder van Boxmeer vond rond 1400 plaats in een crypte onder de Sint-Petrusbasiliek. Priester Arnold Groen zou tijdens de consecratie hebben getwijfeld aan de overgang van brood en wijn in Lichaam en Bloed van Christus (transsubstantie). Hierop veranderde de wijn in bloed dat over de miskelk op het corporale stroomde. De priester kwam meteen tot inkeer, waardoor het bloed in de kelk weer veranderde in wijn. Het bloed dat op het corporale was terechtgekomen, stolde tot een rode klont van 1 cm doorsnede.
Onderstaande gedachtenisprentjes tonen dit mirakel. De eerste afbeelding toont de priester voor het altaar met daarop de miskelk en het bloed dat over de rand loopt. Het Heilig Hart van Christus wordt erboven getoond. Het tweede prentje heeft een kanten rand. Onder de overstromende miskelk, omgeven met kerkelijk vaatwerk in vier kaders, staan bloemtakken. Daarboven is Christus aan het kruis met aan weerszijden twee engelen te zien.
Gedachtenisprentje Boxmeer, 't jaar O.H. 1400
(Op achterzijde korte geschiedenis van het H. Bloed mirakel en gebed)
Uitgever / drukker: Carl Poellath, Schrobenhausen, 1900
kleurenlithografie, 10,5 x 7 cm
ML / 131.33.1 Boxm (2)
Gedachtenisprentje Aandenken aan de Bedevaart Boxmeer
Miraculeus H. Bloed te Boxmeer. 1400
Uitgever / drukker: C.M. Beltz-Hillenaar, ’s-Hertogenbosch, [ca. 1920]
kleurenlithografie, 12.2 x 7.8 cm
ML / 131.33.1 Boxm (1)
Diverse gilden, muziekgezelschappen, processiegroepen en de Boxmeerse jeugd nemen deel aan de omgang. Zaterdagavond 17 juni vindt de opening plaats met het traditionele gebeier tegen de klokken van de Sint-Petrusbasiliek, waarna de relikwie met het bloedbevlekte altaardoek de kerk wordt binnengedragen en de openingsmis begint. Zondag 18 juni, na de Hoogmis, vangt om 11.45 uur de Vaart aan die door de versierde straten van Boxmeer trekt. Ook tijdens de bedevaart worden de klokken geluid. Onderstaande prentbriefkaart toont de processie in begin 20e eeuw.
Processie, Boxmeer
Fotograaf: onbekend
Uitgever: onbekend, [poststempel d.d. 1914]
Prentbriefkaart
Beschrijvingen van genezingen tonen aan dat vanaf de 17e eeuw bloedprocessies in Boxmeer plaatsvinden. Deze genezingen na verering van het H. Bloedreliek of deelname aan de Boxmeerse Vaart bevorderden de toeloop. Vanaf tweede helft 19e eeuw was er zelfs sprake van een achtdaagse Vaart. Een massale deelname van pelgrims blijkt uit contemporaine beschrijvingen. Onderstaande prentbriefkaart toont het dragen van de zilveren reliekhouder met het corporale, beschermd door een baldakijn.
Processie te Boxmeer
Fotograaf: onbekend
UItg. A.H. Molmans, Boxmeer (No. 226 / 4235 R)
Prentbriefkaart
Op 13 oktober 2012 heeft de traditie van de Boxmeerse Vaart nationale erkenning gekregen door plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

maandag 5 juni 2017

Tijdschrift: Gemerts Heem

Gemerts Heem is het tijdschrift van Heemkundekring 'De Kommanderij Gemert' uit de gemeente Gemert-Bakel. Deze gemeente omvat tevens de dorpskernen Handel, De Mortel, Elsendorp, De Rips en Milheze. De vereniging tracht sinds de oprichting (1941) op basis van archiefonderzoek en bodemvondsten lokale ontwikkelingen vast te leggen op sociaal, landschappelijk en taalkundig gebied. Op deze manier streeft men naar het behoud van de geschiedenis van Gemert en omgeving. Lange tijd was Gemert een commanderij van de Duitse Orde. Reden voor de kring om contact te onderhouden met de oude landcommanderij Alden Biesen in België.
De heemkundekring heeft de beschikking over een heemkamer en een studiezaal (gedeeld met het gemeentearchief) in het Historisch Informatiehuis 'De Latijnse School'.
Het rijk geïllustreerde tijdschrift verschijnt viermaal per jaar en bevat artikelen over o.a. geschiedenis, archeologie, volkskunde en dialectologie. Na één jaar worden de artikelen op de website gepubliceerd. Het eerste nummer van dit periodiek verscheen in 1941, het tweede pas in 1958 (zie de index over de jaren 1941-2002). De veelheid aan onderwerpen met resultaten van gedegen historisch onderzoek vormen nogal eens de aanzet voor de boeken die de heemkundekring uitgeeft. Dit aantal overstijgt inmiddels de honderd.
Omdat molen De Volksvriend in april 2017 weer in volle glorie is hersteld, is dit zomernummer (nummer 2, 2017) gewijd aan de molens en molenaars in deze gemeente. Voor dit themanummer is samengewerkt met Heemkundekring Bakel en Milheeze en de Molenstichting Gemert-Bakel.
Het tijdschrift is vanaf jaargang 1, nr. 1 (1941) aanwezig en raadpleegbaar in de universiteitsbibliotheek op niveau 0. De artikelen uit het tijdschrift zijn opgenomen in de Brabant Databank.

Vindplaats: T 07412