Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

dinsdag 24 februari 2015

Brabant-Collectie in digitaal geschiedenislokaal over Tilburg

Geschiedenislokaal013
De Brabant-Collectie is een van de participanten in het nieuwe digitale geschiedenislokaal over Tilburg: Geschiedenislokaal013. Overige bronnen zijn afkomstig uit de verzamelingen van het Regionaal Archief Tilburg, Stadsmuseum Tilburg, TextielMuseum en Bibliotheek Midden-Brabant. Het Noord-Hollands Archief en Regionaal Archief Tilburg hebben dit bronnenplatform samen met ab-c media gerealiseerd. Op donderdag 22 januari jl. vond de lancering plaats bij het Regionaal Archief Tilburg.

Deze speciaal voor het onderwijs in het leven geroepen website toont thematisch lokale historische bronnen, zoals foto's, krantenartikelen, plattegronden, schilderijen, prentbriefkaarten en films. Tevens is een tijdlijn opgenomen. Een leerling kan bronnen rondom een achttal thema's (o.a. textielfabrieken, Eerste en Tweede Wereldoorlog) raadplegen, printen en downloaden voor een presentatie of werkstuk. Daarnaast is er de optie informatie te delen via Pinterest, Facebook en Twitter.

Gelijktijdig is in Haarlem Geschiedenislokaal023 de lucht in gegaan, met bronnen uit o.a. het Noord-Hollands Archief. Instellingen uit het hele land kunnen via geschiedenislokaal.nl deelnemen aan dit project en met een interactieve tool hun bronnenverzameling verrijken. Lees hier meer.

maandag 23 februari 2015

Tijdschrift: Tussen Paradijs en Toekomst

De ondertitel van dit tijdschrift luidt: "Nieuwsbrief van heemkundige kring Ioannes Goropius Becanus en museum de Dorpsdokter". Deze heemkundekring is opgericht op 24 oktober 1945 en heeft als werkgebied Hilvarenbeek en Diessen. Deze twee gemeenten zijn als gevolg van een herindeling op 1 januari 1997 gefuseerd.
Het initiatief tot oprichting van deze kring werd genomen door priester P.C. de Brouwer, huisarts dr. H.A.M. Ruhe, waarnemend burgemeester J. van der Burg en onderwijzers Jan Naaijkens en Eugene van der Heijden. De Esbeekse onderwijzer en heemkundige J.M. Lauwers zegde eveneens zijn steun toe. Momenteel staat het tijdschrift onder redactie van Emmanuel Naaijkens (zoon van Jan Naaijkens).

In 1968 krijgt de kring haar huidige naam: Ioannes Goropius Becanus. Deze naam verwijst naar een beroemde wetenschapper en arts, in 1519 geboren als Jan Gerartsen van Gorp. Hij latiniseerde voor zijn naam zijn geboorteplaats Gorp en het nabijgelegen Beek (nu Hilvarenbeek).

Vanaf 1982 verschijnt 3 tot 4 maal per jaar een periodiek van de kring; eerst onder de tijdelijk naam "Nieuwsbrief", vanaf maart 1989 onder een nieuwe, definitieve naam. Na 7 jaar wordt de naam "Tussen Paradijs en Toekomst" gehanteerd, met de ondertitel "Nieuwsbrief". De herkomst van deze titel gaat terug naar de toponiemen "Het Paradijs" in het uiterste westen van Hilvarenbeek en "De Toekomst" in het uiterste oosten van Diessen. Het werkgebied van de kring ligt hier letterlijk tussen.

Het tijdschrift bevat artikelen over heemkunde en (lokale) geschiedenis, het volks- en streekeigene en de historische ontwikkeling van het werkgebeid (gemeente Hilvarenbeek e.o.). Vast onderdeel de laatste jaren is de rubriek "Bric à Brac", waarin Emmanuel Naaijkens fragmenten van de lokale geschiedenis bespreekt. Alle historische artikelen die vanaf 1982 zijn opgenomen in het tijdschrift, zijn door Ad Hoozemans bijeengebracht in een index die binnenkort op de website van de kring geplaatst wordt. De inhoudsopgaven van nummers vanaf 2007 zijn hier al wel opgenomen. Het eerste nummer van 2015 besteedt onder andere aandacht aan:
Het Knapenkoor van Meester Jac van Meel; Bijzondere Diessense pastoors; Tekeningen van oude Westerwijkse kapel; Gerrit Paape's bezoek aan de Biest.

Vindplaats: T 07486

maandag 9 februari 2015

De architectuur van Philips in Eindhoven; sloop renovatie transformatie

Dit fotoboek in zwart-wit geeft een goed overzicht van de architectuur van Philips door de jaren heen. Ook laat het zien hoe Eindhoven is omgegaan met het industrieel erfgoed van Philips. Veel gebouwen zijn gesloopt, andere weer hergebruikt.

De herontwikkeling van de fabrieksterreinen vormde een grote uitdaging voor de stad. Lange tijd waren deze terreinen alleen toegankelijk voor medewerkers van Philips. Na het vertrek van het Philipsconcern in de vorige eeuw en het leegkomen van de gebouwen opende zich een wereld vol nieuwe mogelijkheden voor Eindhoven. De cultuurhistorische waarde werd gezien en de laatste twintig jaar zijn de grote gebouwen volledig opgenomen in het stadsbeeld. De industriële gebouwen hebben uiteenlopende bestemmingen gekregen, zoals wonen, werken of horeca. Eindhoven is een voorbeeld van een geslaagde herontwikkeling.
Ruim 30 jaar maakte de Veldhovense fotograaf Norbert van Onna foto’s van o.a. de Philips gebouwen.

Meer informatie over industrieel erfgoed kunt u vinden in de rubriek: J

Vindplaats: BRA Z6 ONNA 2013