Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 23 februari 2015

Tijdschrift: Tussen Paradijs en Toekomst

De ondertitel van dit tijdschrift luidt: "Nieuwsbrief van heemkundige kring Ioannes Goropius Becanus en museum de Dorpsdokter". Deze heemkundekring is opgericht op 24 oktober 1945 en heeft als werkgebied Hilvarenbeek en Diessen. Deze twee gemeenten zijn als gevolg van een herindeling op 1 januari 1997 gefuseerd.
Het initiatief tot oprichting van deze kring werd genomen door priester P.C. de Brouwer, huisarts dr. H.A.M. Ruhe, waarnemend burgemeester J. van der Burg en onderwijzers Jan Naaijkens en Eugene van der Heijden. De Esbeekse onderwijzer en heemkundige J.M. Lauwers zegde eveneens zijn steun toe. Momenteel staat het tijdschrift onder redactie van Emmanuel Naaijkens (zoon van Jan Naaijkens).

In 1968 krijgt de kring haar huidige naam: Ioannes Goropius Becanus. Deze naam verwijst naar een beroemde wetenschapper en arts, in 1519 geboren als Jan Gerartsen van Gorp. Hij latiniseerde voor zijn naam zijn geboorteplaats Gorp en het nabijgelegen Beek (nu Hilvarenbeek).

Vanaf 1982 verschijnt 3 tot 4 maal per jaar een periodiek van de kring; eerst onder de tijdelijk naam "Nieuwsbrief", vanaf maart 1989 onder een nieuwe, definitieve naam. Na 7 jaar wordt de naam "Tussen Paradijs en Toekomst" gehanteerd, met de ondertitel "Nieuwsbrief". De herkomst van deze titel gaat terug naar de toponiemen "Het Paradijs" in het uiterste westen van Hilvarenbeek en "De Toekomst" in het uiterste oosten van Diessen. Het werkgebied van de kring ligt hier letterlijk tussen.

Het tijdschrift bevat artikelen over heemkunde en (lokale) geschiedenis, het volks- en streekeigene en de historische ontwikkeling van het werkgebeid (gemeente Hilvarenbeek e.o.). Vast onderdeel de laatste jaren is de rubriek "Bric à Brac", waarin Emmanuel Naaijkens fragmenten van de lokale geschiedenis bespreekt. Alle historische artikelen die vanaf 1982 zijn opgenomen in het tijdschrift, zijn door Ad Hoozemans bijeengebracht in een index die binnenkort op de website van de kring geplaatst wordt. De inhoudsopgaven van nummers vanaf 2007 zijn hier al wel opgenomen. Het eerste nummer van 2015 besteedt onder andere aandacht aan:
Het Knapenkoor van Meester Jac van Meel; Bijzondere Diessense pastoors; Tekeningen van oude Westerwijkse kapel; Gerrit Paape's bezoek aan de Biest.

Vindplaats: T 07486

Geen opmerkingen:

Een reactie posten