Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 19 september 2016

DVD: Groesplaat: Strandleven aan de rivier

In 2013 bracht Mark Kapteijns, filmer en terreinmedewerker van Brabants Landschap, de DVD Groesplaat: Strandleven aan de rivier uit. Dit nieuwe natuurgebied ligt in de uiterwaarden tussen Sleeuwijk en Woudrichem. Opvallend is hier de evenwijdig aan de rivier de Boven-Merwede lopende nevengeul, waarlangs moerasvegetatie aanwezig is die geleidelijk overgaat in vochtige tot droge graslanden en ruigtes. Het betreft hier een zogenaamde 'meestromende nevengeul'; bij hoogwater kan de Merwede haar overtollige water hier kwijt. Langs de oevers van deze Oudendijkse Geul zien we grutto's, tureluurs en lepelaars. Iets verderop zijn de ruigtes van de Sleeuwijkerwaard, waar zich ooibos ontwikkelt. De bever heeft hier inmiddels ook zijn stekje gevonden. De Groesplaat werd in 1999 voltooid en is sindsdien in beheer van Brabants Landschap. Er zijn drie wandelroutes uitgezet.

U kunt de DVD bekijken op onze raadpleegpc's in de universiteitsbibliotheek.

Vindplaats: BENG DVD GROE 2014

woensdag 14 september 2016

Brabantse gemeenten in oorlogstijd

Vanavond (woensdag 14 september) om 19.00 uur vindt in het Oude Willibrorduskerkje te Waalre de 72e Provinciale herdenking van Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders plaats. Deze herdenking is live te volgen via Omroep Brabant. Gastsprekers zijn Wim van de Donk, Commissaris van de Koning, en René Bastiaanse, historicus en televisiepresentator. Centraal staat het thema ‘Brabantse gemeenten in oorlogstijd’. Dit jaar wordt de herdenking niet meer traditioneel op 4 mei gehouden, maar in september, net zoals dat na de oorlog gebeurde. Herdenken kun je op ieder moment. Het bestuur van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden heeft in overleg met de provincie voor deze nieuwe datum (de woensdag in de tweede volle week van september) gekozen om het provinciaal karakter van de herdenking te versterken en de jeugd meer bij de herdenking te kunnen betrekken.

Tot en met 18 september is in ontmoetingscentrum ‘Het Klooster’ (Hoogstraat 8) de gelijknamige fototentoonstelling ‘Brabantse gemeenten in oorlogstijd’ gratis te bezichtigen. De Tweede Wereldoorlog had grote invloed op het dagelijks leven. Deze tentoonstelling wil een beeld geven van zowel de veranderingen als de continuïteit van het leven in Noord-Brabantse gemeenten in deze bewogen periode. Vrijwel alle gemeenten in de provincie hebben op verzoek van Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden foto’s aangeleverd van situaties voor, tijdens en na de oorlog. Naast de Provincie en de gemeenten, verleende ook de Brabant-Collectie haar medewerking aan de expositie.
Woensdagmiddag 7 september jl. is de tentoonstelling geopend door gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur, Henri Swinkels.
© Simone de Graef | Nomets Grafisch ontwerp
© Tony Vaessen
© Emy Thorissen | Brabant-Collectie, Tilburg University

woensdag 7 september 2016

Open Monumentendag en de Brabant-Collectie

Zaterdag 10 en zondag 11 september zijn in het hele land talrijke gemeentelijke en rijksmonumenten voor het publiek opengesteld. Het thema van de BankGiro Loterij Open Monumentendag van dit jaar is: 'Iconen en symbolen'. Dergelijke beelden en tekens met een bijzondere betekenis zijn veelal te zien bij monumenten (van binnen en van buiten). Denk hierbij aan ornamenten, reliëfs en schilderingen, maar ook aan glas-in-loodramen en gevelstenen. De Vughterpoort, een van de voormalige stadspoorten van ’s-Hertogenbosch is voorzien van een gevelsteen: het wapen van Nederland geflankeerd door de leeuwen met de tekst “Je Maintiendrai 1827”. Een gevelsteen (= een plaat met een voorstelling in reliëf en inscriptie) geeft het gebouw een eigen, herkenbare identiteit.
Vughterpoort 's Bosch
 C.W. Bauer, Middelburg
Foto
H 55 / 111 Vugh (7)
In de nis boven de rijk geornamenteerde toegangspoort van het Markiezenhof (van stadspaleis tot kazerne en thans museum) bevindt zich een Christoffelbeeld. Het beeld is vervaardigd in 1914 door Atelier Custers (mogelijk door beeldhouwer Piet van Dongen). 
Bergen op Zoom, Markiezenhof Poort
Uitg. Gebr. Simons, Ubach over Worms
Prentbriefkaart
pbk Weesp - B 46.2 / 820.11 Mark (1)
Maar liefst twee jaar op rij vindt de landelijke opening van Open Monumentendag plaats in onze provincie: in 2015 in Bergen op Zoom (in het kader van Kunst en Ambacht) en dit jaar in ’s-HertogenboschMeer dan genoeg reden om eens stil te staan bij enkele monumenten met iconische waarde in het landschap en de stad, zoals (kerk)torens, stadhuizen, molens en kastelen. Immers het bouwwerk zelf kan een icoon vormen, bijvoorbeeld de St. Jan in 's-Hertogenbosch die symbool staat voor de kracht van het middeleeuwse ambacht. Van deze monumentale panden bezit de Brabant-Collectie mooie tekeningen, prenten, foto's en prentbriefkaarten, die te zien zijn in de Topografisch Historische Atlas.
Hieronder een impressie van enkele ‘iconen’ uit zes grote Brabantse steden. Onder de plaatsnaam treft u het programma van het komende weekend aan.

Bergen op Zoom
Watertoren uit 1899 gelegen aan Parallelweg 127, Bergen op Zoom
Uitg. N.J. Boon, Amsterdam
Prentbriefkaart, ca. 1901
pbk-B 46.2 / 342.11 (2)
Breda
Grote kerk, Breda
Hendrik de Laat, 1929
Ets
B 83 / 411.11 Grot (17)
Tilburg
Koninklijk Paleis van Willem II (later Stadhuis), Tilburg
Getekend door Chimaer, gelithografeerd door Desguerrois en Co.
Steendruk
T 34 / /820.11 Pale (1)

's-Hertogenbosch
Kapel voor de restauratie, St. Jan te ‘s-Hertogenbosch
J.H. Maronier
Krijttekening in zwart, geel en rood
H 55 / 411.12 Jan (26)
Eindhoven
Eindhoven, Sterrekundig Observatorium a/d Dr.Schaepmanlaan 
Uitg. Roukes en Erhart
Prentbriefkaart
pbk-E 21 / 640.11 (1)
Helmond
Kasteel, Helmond
Uitg. Jules Le Loup v.Heesel, Helmond
Prentbriefkaart
pbk-H 48 / 820.11 (8)