Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 27 februari 2017

Vrouwke, 't is vastenaovond


Midden in het feestgedruis van carnaval, vandaag aandacht voor een boekje dat enkele tientallen jaren geleden verschenen is, te weten: Vrouwke, ’t is vastenaovond; De geschiedenis van vier eeuwen vastenavond en carnaval in Tilburg’. Het boek komt van de hand van Paul Spapens, schrijver en cultuuractivist. Hij geeft de geschiedenis weer van het carnavalsfeest in het streng katholieke Tilburg,dat hier een eigen verleden had en een bijzondere plaats innam tussen de andere Brabantse steden. Tot midden jaren zestig was het in Tilburg namelijk verboden openbaar carnaval te vieren. Ook mocht men niet gekostumeerd over straat gaan; de carnavalskleren zaten verstopt onder lange jassen. Alleen in de beslotenheid van de kroeg werd carnaval gevierd. In 1965 dwongen rebelse jongeren met een illegale optocht ook in Tilburg openbaar carnaval af. Een stichting werd opgericht en een prins benoemd: Tilburg kreeg weer, na het 100 jaar bestaande verbod, een openbaar carnaval.
In het boek komen ook typische carnavalsgebruiken zoals gansrijden, katknuppelen en rommelpotten aan bod. Verder is er aandacht voor de carnavalsviering in besloten kring en het openbare carnaval.
Meer boeken over carnaval kunt u vinden in de rubriek BRA G.

Zaterdag 11 februari j.l. zond het VPRO programma ‘Andere tijden’ een uitzending uit over dit onderwerp, getiteld ‘Illegale carnaval in Tilburg’. U kunt deze aflevering hier nog bekijken.

Vindplaats: BRA G SPAP 1996

vrijdag 17 februari 2017

Hertogen en Hertoginnen op bezoek

Dinsdagmiddag 14 februari jl. ontving de Brabant-Collectie de 'Hertogen van Brabant', een vriendengroep die maandelijks bijeenkomt en zich vooral bezig houdt met taal en cultuur in Brabant. Met een dergelijke naam kan een bezoek aan de Brabant-Collectie natuurlijk niet uitblijven! 

Na koffie met appelgebak bij het Grand Café maakten 17 personen hun opwachting bij bibliothecaris Pia van Kroonenburgh, die vertelde over beheer en toegankelijkheid van de collectie. Speciale aandacht ging uit naar de geschiedenis van het Hertogdom en het boek Afcoemste ende genalogie der hertogen ende hertoghinnen van Brabant uit 1565. Een 'must-see' voor deze groep. Vervolgens werd de groep opgesplitst. De ene helft van het gezelschap kreeg uitleg van Pia van Kroonenburgh over de bijzondere geschiedenis van de universiteitsbibliotheek met een rondleiding door het gebouw. De andere helft genoot van een kijkje in de collectie met een selectie van bijzondere materialen, gepresenteerd door conservator Emy Thorissen. Hierna werd er gewisseld van groep.
Heeft u ook interesse in een rondleiding in groepsverband? Neem dan contact op over de mogelijkheden.

maandag 13 februari 2017

Tijdschrift: De Mulder

De Mulder, verenigingsblad van Heemkring Molenheide, heeft als werkgebied de gemeente Gilze en Rijen. De plaatselijke politieke partij P'70 gaf met de oprichting van een werkgroep de eerste aanzet tot de stichting van deze heemkring, al was dat op dat moment niet echt de bedoeling. Op 17 mei 1977 werd in Gilze de oprichtingsvergadering van de heemkring gehouden. De leden kozen voor de naam Molenheide, het gebied waar nu vliegbasis Gilze Rijen ligt. Alle vier de kerkdorpen van de gemeente - Gilze, Rijen, Hulten, Molenschot - grenzen aan dit gebied. Daarmee geeft de naam tevens aan dat de vereniging een aangelegenheid voor de gehele gemeente is. Tot 2010 stond de Heimolen van Moleneind model voor het logo van de heemkring. Daarna volgde een modernisering van het blad, maar met behoud van de vier wieken op de cover, die symbool staan voor de vier dorpen in het werkgebied.
De Mulder, een kwartaalblad dat sinds december 1980 verschijnt, bevat heemkundige artikelen over de hierboven genoemde vier kerkdorpen. De redactie voorziet de artikelen van geschikt foto- of ander beeldmateriaal. Eén van de actiefste redactieleden was Jan de Vet uit Gilze. Hij kwam in 1983 bij de redactie en zou daar bijna dertig jaar lid van blijven. Tot zijn overlijden in 2013 schreef hij ruim driehonderd artikelen voor De Mulder en fungeerde vaak als vraagbaak. In de loop der jaren bouwde hij een groot archief op, dat na zijn dodd bewaard is gebleven.
Met regelmaat worden er themanummers van dit blad uitgebracht over uiteenlopende onderwerpen. Reeds verschenen themanummers zijn bijvoorbeeld 'Bevrijding Gilze en Rijen 1944-1984', 'Gebruiken rond dood en begraven', 'Steenfabrieken in Gilze en Rijen' en 'Turkse gemeenschap in Rijen'. Een overzicht van de themanummers vindt u hier. Nummer 1 van De Mulder en het register kunt u online downloaden.
Het tijdschrift is aanwezig bij de Brabant-Collectie en kunt u raadplegen op niveau 0 van de Universiteitsbibliotheek. De artikelen uit het tijdschrift zijn opgenomen in de Brabant Databank.

Vindplaats: T 07489