Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 30 december 2013

DVD: 125 jaar Maria Hemelvaart Kerk Bavel

In 2012 verscheen deze DVD ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de parochiekerk van Bavel (1887-2012). In de documentaire worden de buiten- en binnenkant van de kerk besproken en een aantal, veelal onbekende maar zeker bijzondere, wetenswaardigheden genoemd. Maar ook alle mensen die met de kerk verbonden zijn komen aan de orde. Zo is de DVD een eerbetoon aan allen die in heden en verleden zorg gedragen hebben en inhoud gaven aan de Bavelse kerk. De ondertitel, "Een leven lang kerk", verwijst naar de gang van de parochiaan in de kerk: het begint bij de doop en loopt door tot de uitvaart.

De parochie van Bavel kent een lange geschiedenis die begint in 992. In dat jaar stichtte Hilsondis, Gravin van Strijen, de abdij voor adellijke dames in Thorn (Limburg). Ze schonk aan de abdij een aantal bezittingen in de omgeving van Breda, waaronder het landgoed Gilze. Ook het grondgebied van Bavel behoorde hiertoe. In 1316 werd Bavel een min of meer zelfstandige parochie, afgesplitst van de parochie Gilze. De huidige kerk werd in 1887 ingewijd. Dit neogotisch bouwwerk verving de te klein geworden, 400 jaar oude kerk, die op het oude kerkhof tegenover de huidige kerk stond.
U kunt de DVD bekijken op onze raadpleegpc's.

Vindplaats: BENG DVD 125J 2012

donderdag 19 december 2013

Lees de Brabant-Collectie Nieuwsbrief

Het decembernummer van onze nieuwsbrief is verschenen.
Naast de vaste rubrieken 'Aanwinsten' en 'Uit de collectie' besteden we aandacht aan de expositie rondom Jan Bijnen die januari 2014 geopend zal worden. Tevens geven we een update over de ontwikkelingen rondom de Brabant Cloud.

Wilt u voortaan automatisch onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan nu aan als abonnee.

woensdag 18 december 2013

Verwacht! Expositie ‘Waalre gekiekt: Jan Bijnen (1874-1959)’

Zelfportret Jan Bijnen (studio-opname)
© Brabant-Collectie, Universiteit van Tilburg
Van 19 januari t/m 21 april 2014 organiseert de Brabant-Collectie in samenwerking met Het Waalres Museum de foto-expositie ‘Waalre gekiekt: Jan Bijnen (1874-1959)’. De opening zal op zondagmiddag 19 januari a.s. om 15.30 uur door gedeputeerde Yves de Boer – als plaatsvervanger van de Commissaris van de Koning – worden verricht.

Op de retrospectieve zullen zo’n 150 historische foto’s van Waalre en Wolderse personen worden getoond. In mei 2008 schonken de erven Bijnen de collectie van hun vader c.q. opa fotograaf Jan Bijnen. Originelen en reproducties van glasnegatieven, prentbriefkaarten en daglichtfoto’s presenteren de volgende onderwerpen: (verdwenen) straatbeelden, gebouwen en hun bewoners, vervoer, religie, volksfeesten, verenigingen, studio- en buitenopnamen. Ook familiefoto’s van Jan Bijnen zullen te zien zijn. Verder zullen de gebruikte productiemethoden – van glasnegatief tot prentbriefkaart – in beeld worden gebracht.

Daarnaast zijn lokale initiatieven ontplooid. De Fotogroep Waalre heeft een aantal locaties en gebeurtenissen van vroeger vergeleken met de huidige situatie en heeft dit vastgelegd. Leerlingen van Groep 8 van de Basisschool De Wilderen werken enthousiast mee aan een vergelijkbaar educatieproject. De eindresultaten zullen eveneens op de expositie te zien zijn.

Traditionele boerenlandschappen, boerenerven en landbouwhuisdieren in Noord-Brabant

Auteur George Dirven gaf met een dia-presentatie toelichting bij de inhoud van dit boek op 15 november jl. in Prinsenhof in Best. Wethouder Paul Gondrie nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Twee eerdere uitgaven van de Boerderijenstichting Noord-Brabant over boerenerven, namelijk het Boeren-ervenboekje  en Het nut ging voor de sier; Boerenerven in Noord-Brabant waren beide al vrij snel niet meer verkrijgbaar. Reden voor Stichting De Brabantse Boerderij (SdBB) om te besluiten tot een heruitgave waarin ook de thema’s boerenlandschappen en landbouwhuisdieren aan bod zouden komen. Dit boek, waarmee de Stichting hoopt op meer belangstelling voor en samenwerking in het behoud van  het agrarisch erfgoed in de Provincie, is hiervan het resultaat.

Veel benamingen vanuit het oude landschap en de vroegere agrarische bedrijfsvoering komen in deze publicatie aan de orde en worden verklaard (denk aan: beemd, houtwal, heining, voorde, biest, bunder, meestoof).

Met een zestigtal foto's heeft de Brabant-Collectie bijgedragen aan de visuele aantrekkelijkheid van deze publicatie. Een voorproefje kunt u hier bekijken.

In de onderwerpsrubriek W vindt u meer boeken over landbouw, milieu en natuur. Boeken over Brabantse boerderijen kunt u bij de Brabant-Collectie vinden in rubriek J.

Vindplaats: BRA W3 DIRV 2013

Prettige feestdagen!!


De medewerkers van de Brabant-Collectie wensen iedereen prettige feestdagen!


dinsdag 17 december 2013

Bijdrage aan ‘Leuven, de Lage landen en het Concilie van Trente’

De Brabant-Collectie draagt met een vijftal bruiklenen bij aan de expositie ‘Leuven, de Lage Landen en het Concilie van Trente’ in de Maurits Sabbebibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven. Het betreft twee kostbare handschriften, een incunabel en twee oude drukken, waaronder een Brabantse.

Aanleiding voor deze tentoonstelling vormt het congres ‘Het Concilie van Trente: Hervorming en controverse in Europa en daarbuiten(1545-1700)’ van 4-6 december 2013. Bij de opening van de expositie op 4 december 2013 was het precies 450 jaar geleden dat het Concilie van Trente (1545-1563) plechtig werd afgesloten. Deze vergadering van kardinalen, bisschoppen en theologen kwam samen tijdens drie verschillende zittingsperioden. Het doel was een hervorming van de katholieke kerk van binnenuit en tegelijkertijd een afbakening van haar leer en religieuze praktijken ten opzichte van de protestanten.
 Waere Afbeeldinghe der sittinge der Vaderen des vermaerden Consiliums in de stadt Trenten, kopergravure, ca. 1596. Vindplaats: KOD 1569 ’s-Hert 1
Eén bruikleen betreft een oude Brabantse druk met daarin bovenstaande prent van het Concilie tijdens de derde zittingsperiode met een kort overzicht van de geschiedenis op de achterzijde. Van deze prent bestaan meerdere versies. Dit exemplaar van de Brabant-Collectie is samen ingebonden met een pamflet tegen Sonnius uit 1569.  

De tentoonstelling met circa tachtig oude drukken belicht het verloop en de betekenis van het Concilie. Bijzondere aandacht gaat uit naar de rol die een aantal theologen uit Leuven en de Nederlanden hebben gespeeld.

De tentoonstelling is tot 6 februari 2014 gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de Maurits Sabbebibliotheek.

Ontwikkelingen rondom de Brabant Cloud

Regiobijeenkomsten
In de maand oktober hebben de Brabant-Collectie en Erfgoed Brabant in totaal zes regiobijeenkomsten van het Brabants Heem bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomsten werd ons de gelegenheid geboden het door beide partijen ontwikkelde open source collectieregistratiesysteem OSCR (spreek uit: Oscar) te presenteren aan de heemkundekringen. De eerste versie van OSCR - waarin foto’s, films, boeken, tijdschriften en bidprentjes beschreven kunnen worden - werd aan het publiek getoond. In volgende versies zullen ook kaarten, prenten, museale en archeologische voorwerpen beschreven kunnen worden. De aanwezigen werden bijgepraat over de samenwerkingsovereenkomst die beide partijen op 2 oktober jl. zijn aangegaan. De Brabant-Collectie zal binnen afzienbare tijd met al haar databases gaan participeren in de Brabant Cloud. De migratie hiervoor is op dit moment in volle gang en in februari 2014 worden de eerste resultaten zichtbaar voor het publiek. Ook de data van de deelnemers van de Film- en Fotobank Noord-Brabant zullen gemigreerd worden naar de cloud. Dit zal plaats vinden in het voorjaar van 2014. Deelnemers werden gewezen op de nieuwe mogelijkheden die OSCR en de Brabant Cloud bieden. Tevens werden ze ingelicht over de financiële bijdrage die van hen verwacht wordt. De avonden waren druk bezocht en leverden vaak een boeiende discussie met de zaal op.

Culture Cloud Conferentie
Van 18 tot en met 20 november jl. organiseerde Erfgoed Brabant in Den Bosch en Tilburg de internationale Culture Cloud Conferentie. Vertegenwoordigers van Europese instellingen als het Zweedse Nationaal Archief en het Griekse Instituut voor Onderzoek en Technologie spraken over de toekomst van digitale erfgoedontsluiting. Natuurlijk was ook Nederland vertegenwoordigd met afgevaardigden van onder andere DEN, RCE, het Nationaal Archief, Erfgoed Brabant en de Brabant-Collectie. Centraal stond de vraag hoe we collectie-informatie op Europees niveau zo efficiënt mogelijk kunnen ontsluiten. Door te bouwen aan platformen, waarbij we gebruik maken van dezelfde open standaarden, kan bespaard worden op (ontwikkel)kosten. Vooral de Zweden reageerden enthousiast op de ontwikkelingen in Nederland rondom de Brabant Cloud. Zij zullen hun bijdrage gaan leveren aan de doorontwikkeling van OSCR, hetgeen de lokale heemkundekringen in Brabant ten goede komt.

maandag 16 december 2013

Bergen op Zoom, een stadsgeschiedenis in vogelvlucht

Het boek Bergen op Zoom, een stadsgeschiedenis in vogelvlucht geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van Bergen op Zoom van prehistorie tot heden. 
Het boek is ingedeeld in toepasselijke tijdvakken, vlot geschreven en rijk geïllustreerd. Elke periode bevat afgeronde beschrijvingen van personen en gebeurtenissen die het tijdsbeeld schetsen. 
Aan de hand van onderwerpen als stadsontwikkeling, economie, religie, onderwijs en sociale zorg, maar ook door de laatste gebiedsuitbreidingen en archeologische ontdekkingen, komt de stadgeschiedenis tot leven.

Meer boeken over stadsgeschiedenis kunt u vinden in de rubriek Y. Boeken over geschiedenis vindt u in de rubriek D.

Vindplaats: BRA Y KORT 2013

maandag 2 december 2013

Tijdschrift: De Molenvriend

Sinds de oprichting in januari 1985 geeft de Vereniging Molenvrienden Land van Cuijk en Noord-Limburg het tijdschrift De Molenvriend uit. Jaarlijks verschijnen er 3 of 4 nummers. Eind jaren '70 verschenen de eerste vrijwillige molenaars in het Land van Cuijk. De vrijwilligersclub noemde zich Molenvrienden Land van Cuijk en Noord-Limburg. Begin jaren '80 kregen zij het idee een vereniging te vormen die het behoud van de molens in hun werkgebied als doel stelde. Dit wilde men bereiken door samenwerking met moleneigenaren en andere belanghebbende instanties. Hun lijfblad De Molenvriend werd vanaf dat moment gratis toegezonden aan de leden van de vereniging.

De inhoud van het tijdschrift bestaat uit regionale moleninformatie, aangevuld met molenverhalen over vroeger en nu uit binnen- en buitenland. Ook staan er artikelen in over bekende molenaarsfamilies uit de regio en verslagen van activiteiten rond molens. De lay-out is met zijn tijd meegegaan. Zo heeft het blad de laatste jaren een omslag in kleur en prijkt hier meestal de foto van een molen op. Alle exemplaren van De Molenvriend zijn digitaal beschikbaar gesteld op de website van de vereniging. Op dit moment zijn er 81 nummers verschenen. In het laatst verschenen nummer (juli 2013) blikt de redactie terug op de regionale molendag van 1 april 2013. Verder komt onder meer het honderjarige jubileum van molen De Vooruitgang in Oeffelt aan de orde.

U vindt alle nummers De Molenvriend in de Brabant-Collectie. De artikelen uit dit tijdschrift zijn vermeld in de Brabant Databank.

Vindplaats: T 07766