Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

dinsdag 17 december 2013

Ontwikkelingen rondom de Brabant Cloud

Regiobijeenkomsten
In de maand oktober hebben de Brabant-Collectie en Erfgoed Brabant in totaal zes regiobijeenkomsten van het Brabants Heem bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomsten werd ons de gelegenheid geboden het door beide partijen ontwikkelde open source collectieregistratiesysteem OSCR (spreek uit: Oscar) te presenteren aan de heemkundekringen. De eerste versie van OSCR - waarin foto’s, films, boeken, tijdschriften en bidprentjes beschreven kunnen worden - werd aan het publiek getoond. In volgende versies zullen ook kaarten, prenten, museale en archeologische voorwerpen beschreven kunnen worden. De aanwezigen werden bijgepraat over de samenwerkingsovereenkomst die beide partijen op 2 oktober jl. zijn aangegaan. De Brabant-Collectie zal binnen afzienbare tijd met al haar databases gaan participeren in de Brabant Cloud. De migratie hiervoor is op dit moment in volle gang en in februari 2014 worden de eerste resultaten zichtbaar voor het publiek. Ook de data van de deelnemers van de Film- en Fotobank Noord-Brabant zullen gemigreerd worden naar de cloud. Dit zal plaats vinden in het voorjaar van 2014. Deelnemers werden gewezen op de nieuwe mogelijkheden die OSCR en de Brabant Cloud bieden. Tevens werden ze ingelicht over de financiële bijdrage die van hen verwacht wordt. De avonden waren druk bezocht en leverden vaak een boeiende discussie met de zaal op.

Culture Cloud Conferentie
Van 18 tot en met 20 november jl. organiseerde Erfgoed Brabant in Den Bosch en Tilburg de internationale Culture Cloud Conferentie. Vertegenwoordigers van Europese instellingen als het Zweedse Nationaal Archief en het Griekse Instituut voor Onderzoek en Technologie spraken over de toekomst van digitale erfgoedontsluiting. Natuurlijk was ook Nederland vertegenwoordigd met afgevaardigden van onder andere DEN, RCE, het Nationaal Archief, Erfgoed Brabant en de Brabant-Collectie. Centraal stond de vraag hoe we collectie-informatie op Europees niveau zo efficiënt mogelijk kunnen ontsluiten. Door te bouwen aan platformen, waarbij we gebruik maken van dezelfde open standaarden, kan bespaard worden op (ontwikkel)kosten. Vooral de Zweden reageerden enthousiast op de ontwikkelingen in Nederland rondom de Brabant Cloud. Zij zullen hun bijdrage gaan leveren aan de doorontwikkeling van OSCR, hetgeen de lokale heemkundekringen in Brabant ten goede komt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten