Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

woensdag 28 augustus 2019

Overdracht fotocollectie Harry Guntlisbergen (1934-2001)

De negende. Geen symfonie van Beethoven of Mahler, maar de negende collectie van een Brabantse fotograaf die is overgedragen aan de Brabant-Collectie. Op vrijdag 16 augustus 2019 hebben de kinderen van Harry Guntlisbergen formeel het oeuvre van hun vader geschonken aan de Brabant-Collectie. Het werk van de fotograaf blijft op deze manier bewaard en toegankelijk voor iedereen.
Vissersboot in de Maas
© Harry Guntlisbergen | Brabant-Collectie, Tilburg University


Ondertekening overdrachtsdocument door Bjorn en Tjabine Guntlisbergen
© Paul Slot | Brabant-Collectie, Tilburg University
Eindhovenaar Harry Guntlisbergen werkte als boekhouder bij de gemeente en was daarnaast een fervent amateurfotograaf. Zijn werk toont het Brabantse landschap en de Brabantse mensen voornamelijk in zwart-wit foto’s. Hij wilde zijn omgeving vastleggen voordat deze zou verdwijnen. Harry Guntlisbergen ging met de fiets op pad om te fotograferen. Hij had oog voor lichtval en wolkenpartijen en had een hechte verbondenheid met het karakteristieke Brabant. Hij keek heel nauwkeurig naar zijn object, maar was vooral heel sterk bezig met het licht. Als het licht naar zijn gevoel niet goed was, werd er geen foto gemaakt. Net als Martien Coppens, door wie hij erg geïnspireerd was. 

Hij fotografeerde met o.a. Rolliflex en Beautyflex camera. Zijn fotorolletjes ontwikkelde hij zelf. Na selectie maakte hij zijn afdrukken en vergrotingen op bariet- en PE papier. Hij was, net als Nard Vogels en Gerardus van Mol, lid van de Eindhovense fotoclub ‘De Amateur’.  Vanaf 1959 won hij met zijn inzendingen regelmatig prijzen bij fotowedstrijden.  

Er zijn verschillende parallellen te trekken met de opnamen van andere Brabantse fotografen die beheerd worden door de Brabant-Collectie. De collectie Harry Guntlisbergen past naadloos in de rij van de anderen. De fotografen brengen de historie van Brabant op hun eigen manier in beeld en zijn door elkaar geïnspireerd. 

Lees meer in Brabants Dagblad en Brabant Cultureel.

Echtgenote fotograaf
© Harry Guntlisbergen | Brabant-Collectie, Tilburg University
Gezicht op Diessen
© Harry Guntlisbergen | Brabant-Collectie, Tilburg University

Nabij Valentinuskapel, Westerhoven
© Harry Guntlisbergen | Brabant-Collectie, Tilburg University

Luyksgestel
© Harry Guntlisbergen | Brabant-Collectie, Tilburg University

Nabij de Achelse Kluis, Valkenswaard
© Harry Guntlisbergen | Brabant-Collectie, Tilburg University

Piet Renders, Oerle
© Harry Guntlisbergen | Brabant-Collectie, Tilburg University
Massale opmars Gildendag Soerendonk
© Harry Guntlisbergen | Brabant-Collectie, Tilburg University

maandag 19 augustus 2019

John Bergmans 1892 - 1980; tuinarchitect en plantenkenner

Eind vorig jaar verscheen een uitgebreid boek over tuinarchitect en plantendeskundige John Bergmans (1892-1980). De in Antwerpen geboren Bergmans ontwikkelde zich als plantenkenner en ontwierp in Noord-Brabant en Limburg tuinen, parken en plantsoenen voor de industriële en burgerlijke elite, bedrijven en gemeenten. Niet alleen richtte hij villatuinen in en voorzag wijken van groen, hij ontwierp ook botanische tuinen, recreatieparken en begraafplaatsen. Verder hield hij zich als kweker bezig met nieuwe plantenvariëteiten, schreef hij diverse boeken en leverde vele bijdragen aan tijdschriften. Zijn standaardwerk ‘Vaste planten en rotsheesters’ (Eerste druk 1924. Vindplaats: CBC TFK C 640) zorgde voor eenheid in de naamgeving van tuinplanten. 
John Bergmans kwam in 1914 samen met honderdduizenden andere Belgische vluchtelingen naar Nederland en zou de rest van zijn leven in ons land blijven. In de jaren twintig verhuisde hij met zijn vrouw Coby Visser naar Oisterwijk, waar zij de rest van hun leven bleven wonen en werken. Bergmans was een echte plantenman en jarenlang de enige tuinarchitect ten zuiden van de grote rivieren. Zijn ontwerpen zijn in dit boek voor het eerst samengebracht en overspannen het interbellum en de wederopbouw. Het boek bestaat o.a. uit een inleidend deel met een beknopte biografie, een oeuvrecatalogus met alle groenontwerpen en een schematisch overzicht van de ontwerpen met hun opdrachtgevers.

Vindplaats: BRA J3 LIDT 2018

maandag 5 augustus 2019

Tijdschrift: Brabants

In maart 2004 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift, getiteld: Brabants. De ondertitel luidde: ‘Kwartaaluitgave over Brabantse taal, literatuur, muziek, dialect- en naamkunde’. Het blad kende in december 2012 na negen jaargangen ongewild zijn laatste nummer. In 2014 werd echter een nieuw tijdschrift onder dezelfde naam opgestart. De ondertitel werd teruggebracht tot ‘Kwartaalblad over Brabanders en hun taal’. De Stichting Brabants werd uitgever van het periodiek. De stichting organiseert verder culturele evenementen waarbij proza en poëzie in Brabantse dialecten centraal staan. In Brabants laten taal- en dialectliefhebbers en -professionals vier keer per jaar hun licht schijnen over de Brabantse taal. Redactielid van het eerste uur is prof. dr. Jos Swanenberg, bijzonder hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur aan Tilburg University. Hij verzorgt interessante artikelen over bijvoorbeeld de neus-nazalerende ñ of staat stil bij het verschijnen van een nieuwe publicatie over Brabantse spreekwoorden. Door de jaren heen hebben naast een vaste kern van auteurs ook veel incidentele schrijvers bijdragen verzorgd voor het tijdschrift. Via de interviews met bekende en minder bekende Brabanders en achtergrondartikelen over Brabantse poëzie, literatuur, toneel, cabaret, muziek etc. uit heden en verleden kom je als lezer heel veel te weten over de Brabantse taal. Het verband tussen dialect en (het taalgebruik met) carnaval wordt ook regelmatig belicht. Voorts is er aandacht voor het vaak specialistische onderzoek waar Brabantse dialecten aan onderworpen worden, alsmede de strijd die er gevoerd wordt om dialect of streektaal op de agenda van beleidsbepalers te krijgen en te houden.

Zoals het taal - en zeker het dialect - betaamt, is het horen een niet onbelangrijke factor om te kunnen begrijpen. Was het bij de eerste reeks van Brabants een compact disc die bij ieder nummer zorgde voor auditieve ondersteuning, anno 2019 zijn er vanuit ieder nummer koppelingen te leggen met de luisterbox op de website van de stichting. Daar worden de nodige teksten (met name proza en poëzie) uit ieder nummer voorgedragen en kan men zelf onderzoeken hoe de verschillende dialecten klinken. Als je de papieren versie bij de hand hebt, kun je ook hardop meelezen met de dialecttekst. Dat moet je echt een keer gedaan hebben!

Brabants is aanwezig en raadpleegbaar op niveau 0 van de Universiteitsbibliotheek.
Vindplaats: T 10560