Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 21 januari 2019

Vogelatlas van Nederland

In november 2018 presenteerde Sovon de nieuwe Vogelatlas van Nederland: het meest volledige, actuele en betrouwbare overzicht van de Nederlandse vogelstand van broed- en wintervogels. Dit indrukwekkende naslagwerk is tot stand gekomen dankzij de hulp van honderden vrijwilligers. Nog nooit zijn alle vogels in Nederland op zo'n detailniveau geteld. Ruim 2000 vogelaars gingen drie jaar lang op pad om aantallen broed- en wintervogels in kaart te brengen. Dat alleen al komt neer op tienduizenden uren veldwerk.
Het boekwerk geeft de actuele stand van zaken van alle 369 regelmatig voorkomende vogelsoorten weer. De veranderingen die de afgelopen 40 jaar plaats vonden, zijn inzichtelijk in beeld gebracht. Naast een groot aantal vogelfoto's (in Nederland gemaakt en vaak niet eerder gepubliceerd) bevat deze uitgave 1000 verspreidingskaarten en 300 grafieken die in een oogopslag gegevens en trends samenvatten. Dit alles gecombineerd met toegankelijke teksten maakt Vogelatlas van Nederland tot een waardevol naslagwerk voor iedere vogelaar en natuurliefhebber. Alle kaarten uit het boek zijn overigens ook online beschikbaar via de site van Sovon.
Het goede nieuws dat uit dit boekwerk naar voren komt is dat het aantal overwinterende vogels is toegenomen sinds de meetperiode 1973-1977. Minder goed nieuws is dat er sprake is van een verarming, omdat de samenstelling van de vogelpopulatie steeds meer op elkaar lijkt.
Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van in het wild voorkomende Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan.

Vindplaats: NGE W SOVO 2018

dinsdag 15 januari 2019

Adelbert Vereniging Midden-Brabant te gast

Een groep van 35 enthousiaste en nieuwsgierige leden van de Adelbert Vereniging Midden-Brabant was voor hun nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari jl. te gast bij de Brabant-Collectie. Pia van Kroonenburgh en Ad van Pinxteren informeerden de aanwezigen over de geschiedenis, aard en omvang van de collectie én over de huidige functie van de collectie als bewaar- en onderzoeksplaats. Daarnaast kwam uiteraard ook de rijkheid van de collectie aan bod.Vanwege de omvang van het gezelschap werd in twee groepen kennis gemaakt met fraaie voorbeelden van het papieren erfgoed: kaarten (de oudste en de grootste kaart van Brabant), prenten (topografie: Tilburg e.o.), tekeningen (Jan Sluijters en Hendrik Wiegersma), handschriften (middeleeuwse kloosters), oude drukken (van Hertogenboek tot Nederlandsche Vogelen) en boeken. Ook werd gewezen op de rol die de Brabant-Collectie speelt op het gebied van de Brabantse fotografie. De lijst van reeds aanwezige en nog te verwachten collecties van Brabantse fotografen illustreerde dit belang.


maandag 7 januari 2019

Peer: Zestig jaar nederpop voor het voetlicht & achter de schermen

Onlangs verscheen het levensverhaal van Peter Koelewijn, een uitgebreid boekwerk met vele unieke foto’s en anekdotes. Peer is een mooi geschreven boek, waarin de lezer een inkijk krijgt in het leven van Peter Koelewijn. Peter werd in 1940 ingeschreven bij de burgerlijke stand te Eindhoven als Peter van Ewijk, bastaardkind van zijn nog niet gescheiden vader. Pas na de geboorte van het vijfde bastaardkind werd er gescheiden en konden de kinderen erkend worden. Peer was niet alleen de zanger van Peter Koelewijn & zijn Rockets maar hij ontdekte, produceerde en schreef ook vele liedjes voor anderen, zoals Anneke Grönloh, Q65, Armand, Ria Valk, Normaal, Louis Neefs en vele anderen. In het boek vertelt Koelewijn hoe hij opgroeide boven de viswinkel van zijn ouders in Eindhoven tijdens en vlak na de oorlog. Over zijn vele liefdes en de liedjes die hij daarover schreef, zoals Kom Van Dat Dak Af, Marijke, Angeline en Je Wordt Ouder Papa. Over de pieken en dalen in zijn leven, de vriendschappen en de zakelijke geschillen. Over de vrouwen in zijn leven en zijn kinderen. Kenmerkend voor Koelewijns leven is zijn dadendrang, muzikale talent, zijn zakelijk inzicht en de avonturen en lol die hij heeft beleefd. Hoewel zijn oeuvre niet altijd even diepgaand is, is hij wel een van de bekendste iconen van de nederpop.

Vindplaats: BRA J3 KOEL 2018