Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

vrijdag 27 september 2013

Bijdrage aan tentoonstelling ‘300 jaar Abdij Uden’

Zaterdag 14 september 2013 opende Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, de expositie ‘300 jaar Abdij Uden’. De Brabant-Collectie heeft met zeven bruiklenen bijgedragen aan deze jubileumexpositie van de abdij ‘Maria Refugie’ in Uden. De bruiklenen betreffen enkele handschriften die aandacht schenken aan het scriptorium van ‘Mariënwater’, twee prenten van het voormalige gebouw en een andere met de uittocht van de geestelijkheid uit Den Bosch.


Detail met uittocht van de geestelijkheid uit Den Bosch.
 
's Hertogenbosch. Claes Janss. Visscher. 1629
Vindplaats: H 55 / 1629 (31)
Een bruikleen betreft een van de kostbaarste handschriften van de Brabant-Collectie (KHS 26). Het beschrijft het leven en de mirakelen van Sint Brigitta van Zweden, Sint Catharina van Zweden en Elisabeth van Thüringen. Het manuscript uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw was oorspronkelijk bezit van het birgitinessenklooster Mariënwater te Rosmalen. Later ging het mee naar ‘Maria Refugie’ te Uden.

Proloog van het handschrift KHS 26
Met de expositie wordt herdacht dat drie eeuwen geleden de zusters Birgittinessen gedwongen werden hun klooster in Koudewater bij Rosmalen te verlaten en gevlucht zijn naar Uden in het Land van Ravenstein. Op de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan de bewogen geschiedenis van de Birgittinessen in Nederland. Kunstschatten die ooit aan het klooster toebehoorden en over Europa verspreid zijn geraakt, worden weer bijeengebracht. Met bruiklenen van musea uit Zweden, Duitsland, Oostenrijk en België wordt het leven van de stichteres, Birgitta van Zweden verbeeld.

De tentoonstelling ‘300 jaar abdij Uden’ Birgitta van Zweden en haar volgelingen in Nederland kunt u t/m 15 december 2013 zien in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden.

dinsdag 24 september 2013

Rozen met koninklijke allure

Een item met koninklijke allure uit de Brabant-Collectie is onderstaande prent.
Rozen. Evert Maaskamp. 
Vindplaats: P / O 35.22 j
Deze ingekleurde aquatint met rozen is verschenen ter gelegenheid van het huwelijk van Willem II, Koning der Nederlanden (1792-1849) en Anna Paulowna, Koningin der Nederlanden (1795-1865) op 21 februari 1816. 
Als u goed kijkt naar de detailafbeelding, zijn er 8 profielen te zien. Deze zijn van "H.H.K.K.M.M. de Koning en Koningin der Nederlanden, Z.K.H. de Prins van Oranje, H.K.H. Anna Paulowna Princes van Oranje, Z.K.H. Prins Frederik, H.K.H. Princes Marianne en H.H.K.K.H.H. Douarière van Oranje en Douarière van Brunswijk".
Detail. 
 Vindplaats: P / O 35.22 j
Onder de rozen is het volgende achtregelige vers van Marten Westerman (1775-1852) te lezen:
Verwelkt de Lenteroos wanneer de Orkanen loeijen,
En velt de Najaars Storm het Sieraad van de jeugd;
Hier blijft voor Neerlands volk een tros van rozen bloeijen,
Gekoesterd door den gloed der onmiskenbre deugd.
Ja zweeven voor ons oog, in de onverwelkbre bladren,
De beelden van een Stam, zoo hoog door ons geschat,
In 't tuiltje, dat de Liefde erkentlijk mogt vergadren,
Pronkt de ongeveinsde Zucht die 't hart des volks omvat.

De maker van deze prent is Evert Maaskamp (Vollenhove 1769-Amsterdam 1834). Deze boek- en prentuitgever en -kunstenaar mocht van Lodewijk Napoleon na 1808 het predikaat 'koninklijk' prenthandelaar voeren. Maaskamp gaf ook kinderboeken, almanakken en het modetijdschrift Elegantia uit. Hij is vooral bekend van de publicatie Afbeeldingen van kleeding, zeden en gewoonten in de Bataafse republiek waarmee hij bijdroeg aan het nationaliteitsbesef rond 1800. Naar ontwerp van Jacques Kuyper verzorgde Louis Portman daarbij de stippelgravures van in streekdracht geklede boeren, vissers en burgers uit alle hoeken van het land. Een van deze prenten getiteld Geluk Deerske! Gaade ook op den Bosch? van een boer en een boerin uit de omgeving van 's-Hertogenbosch heeft de Brabant-Collectie in haar bezit (vindplaats: ML / 231 (10)). 

vrijdag 13 september 2013

Macht & Pracht / Vorst & Volk

Het thema Macht & Pracht van Open Monumentendag sluit naadloos aan bij dat van de Maand van de Geschiedenis, Vorst & Volk. Komend weekend, zaterdag 14 en zondag 15 september, zullen er tijdens Open Monumentendag in het hele land meer dan vierduizend bijzondere monumenten gratis toegankelijk zijn. Hier ziet u welke locaties u - bijvoorbeeld in Tilburg - kunt bekijken. De Maand van de Geschiedenis is de proloog voor de viering van het 200 jarig bestaan van het Nederlands Koninkrijk. Maar liefst 2 jaar lang organiseert en coördineert het Nationaal Comité tussen november 2013 en oktober 2015 deze viering.

        Bezoek van koningin Wilhelmina aan 's-Hertogenbosch met rijtoer over versierde Pensmarkt, 15 mei 1895. Vindplaats: H 55 / 1895 (2)

Vanwege deze feestelijkheden heeft de Brabant-Collectie een bescheiden tentoonstelling ingericht in de vitrine op niveau 0 van de Library. Verschillende gedenkboeken en -schriften van onze vorsten kunt u bewonderen, evenals foto's van koninklijke bezoeken aan onze provincie, aangevuld met boeken over het vorstenhuis. Tot en met zondag 3 november kunt u deze expositie bekijken.

maandag 9 september 2013

CD: Roemrijk Rooi: dorp aan de Dommel

Op 1, 2 en 3 november is in het Mariendael te Sint-Oedenrode de Roemrijk Rooi Revue te zien. Deze revue kan gezien worden als het sluitstuk van de trilogie waaraan Rooienaar Nico van de Wetering gewerkt heeft. Een boek en een dubbel-CD met gelijknamige titel waren al verschenen in 2011.
Het boek bevat naast gedichten en liedteksten ook foto's van het dorp. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Marinus van den Berg, in 2011 de oudste inwoner (104 jaar) van Rooi.

Na het boek ging Van de Wetering verder met het vastleggen van de geschiedenis van Rooi en haar inwoners. Dit kreeg vorm in een dubbel-CD met 35 liedjes. 15 liedjes werden overgenomen van bestaande geluidsdragers, 20 liedjes werden voor het eerst vastgelegd. De liedjes vertellen over gebeurtenissen als de roofmoord in de melkfabriek, het Stedenspel en de intocht van de Indiëgangers. Tonnie Heijmans uit Boskant ontving in november 2011 het eerste exemplaar van de dubbel-CD.

Aan de revue die begin november dit jaar wordt opgevoerd hebben een aantal Rooise tekstschrijvers meegewerkt. Het vertelt het verhaal van een geëmigreerd Roois echtpaar dat na een 50-tal jaren terugkeert in hun geliefde dorp. Dat Rooi in de tussentijd veranderd is, daar komen ze snel achter. Humor, heden en verleden, zang en dans zijn de steekwoorden bij deze voorstelling. Kaarten zijn te verkrijgen via het VVV en bij het Mariendael.

De dubbel-CD kunt u beluisteren op de raadpleegpc's in de Universiteitsbibliotheek.

Vindplaats: BENG CD ROEM 2011