Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 25 september 2017

Tijdschrift: De Vlasselt

Heemkundekring 'De Vlasselt' verzamelt informatie en publiceert over velerlei onderwerpen uit de geschiedenis van de kerkdorpen Terheijden, Langeweg en Wagenberg. Hun doel is "het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van eigen volk en streek, volksgebruiken en de natuur, alsmede stimulering van het behoud van historische waarden." De officiële oprichting van de vereniging vond plaats op 10 april 1979. In de periode 1977-1979 was de kring een Studiegroep. De naam Vlasselt verwijst naar de middeleeuwse benaming voor de Zegge- of Binnenpolder, voor De Laak en een gedeelte van de Schuivenoord. Met deze oude naam werd dus een groot deel van de voormalige gemeente Terheijden aangeduid. Waarschijnlijk bevat deze toponiem het woord vlaas (= waterplas), aldus C. Buiks.
De kring geeft sinds 1978 minstens drie maal per jaar een tijdschriftnummer in de vorm van een boekje uit, waarin artikelen zijn opgenomen over de plaatselijke historie, folklore, natuur etc. Tot nu toe zijn 153 van dergelijke boekjes uitgekomen. De nieuwste publicatie (nummer 153), getiteld 25 jaar Markpontje, is van de hand van Jan van Vliet en Han Loonen. Beiden zijn schipper van het Markpontje. Het boekje beschrijft 25 jaar ontstaan en geschiedenis van dit overzetveer over de rivier de Mark van Terheijden naar Breda. Het pontje is bestemd voor zowel scholieren en werkverkeer als recreatie. Ruim een half miljoen passagiers heeft hier inmiddels gebruik van gemaakt. Per seizoen zijn er minstens 12 schippers actief.

Het periodiek van deze heemkundekring is vanaf jaargang 1 (1978) tot heden aanwezig en raadpleegbaar op niveau 0 van de universiteitsbibliotheek.
Vindplaats: T 07454

maandag 11 september 2017

DVD: De Parel, Prinsenbeek 2010

Deze DVD van Heemkundekring 'Op de Beek' toont Prinsenbeek zoals het was, is en blijft. De documentaire wordt in- en uitgeleid met het volkslied van dit dorp. Oude prentbriefkaarten en foto's illustreren de wording van Prinsenbeek. Vanaf de veertiende eeuw is er sprake van het gehucht Beek. De bewoners waren boeren, land- en tuinbouwers, dagloners, ambachtslieden en later arbeiders in de opkomende industrie. Beek behoorde aanvankelijk tot gemeente Princenhage. In 1796 werd het een zelfstandige parochie met een eigen kerk, gewijd aan Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. In 1942 werd het kerkdorp een zelfstandige gemeente. Om verwarring met andere plaatsen met de naam Beek te voorkomen, werd in 1951 de naam veranderd in Prinsenbeek. In 1997 kwam een einde aan de zelfstandigheid en ging het op in gemeente Breda.
Momenteel is het een modern dorp met een actieve dorpsraad en een bloeiend verenigingsleven. Op het eerste gezicht lijkt Prinsenbeek ingeklemd te liggen tussen spoor- en verbindingswegen, maar dit maakt het dorp juist tot een prima uitvalsbasis naar binnen- en buitenland.

De DVD kunt u bekijken op de raadpleegpc's in de universiteitsbibliotheek.

Vindplaats: BENG DVD PARE 2010