Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 30 september 2019

Tijdschrift: Engelbrecht van Nassau

In juni 1982 zag het eerste nummer van Engelbrecht van Nassau het levenslicht en in 2019 is het er nog steeds en loopt de achtendertigste jaargang. Het verschijnt nu als kwartaalblad voor de leden van de erfgoedvereniging met dezelfde naam. De vereniging, opgericht in 1953, onderzoekt het erfgoed van Breda en omgeving en zet zich in om hier belangstelling voor te wekken. Dit gebeurt door middel van het organiseren van tal van activiteiten én het uitgeven van deze periodiek. Ook wil zij zich beijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van Breda en omgeving. De naamgever werd door zijn huwelijk met Johanna van Polanen de eerste heer van Breda.
Telde de eerste jaargang nog honderd pagina’s, anno nu zijn dat er meer dan tweehonderd; een logisch gevolg van het bloeiend onderzoek naar deze belangrijke stad met haar grootse historie. Het tijdschrift kent een gevarieerd aanbod van onderwerpen over de lange geschiedenis van Breda. Regelmatig wordt de band met het huis van Nassau in artikelen onder de loep genomen. Daarnaast worden randdorpen en stadswijken, wereldlijke en kerkelijke gebouwen, personen en verenigingen, kunst en erfgoed uitgelicht. Natuurlijk krijgen ook nieuw verschenen publicaties over Bredase onderwerpen de nodige aandacht. Een langlopende reeks artikelen gaat over de geschiedenis van (de naamgeving van) straten, van de hand van Gerard Notten. In deze reeks komen veel toponiemen, maar natuurlijk ook historische gebeurtenissen en belangrijke figuren aan bod.
Eén rubriek heeft de tand des tijds doorstaan en verschijnt tot op de dag van vandaag in elk nummer. Het is de ‘Kroniek van Breda’. Terugkijkend op het dan voorbije kwartaal passeert een keur aan Bredase gebeurtenissen de revue. Wanneer je ze allemaal achter elkaar zet, krijg je een mooi beeld van de laatste veertig jaar in Breda.

De redactie van Engelbrecht van Nassau slaagt er elk nummer in gedegen artikelen te publiceren die een wezenlijke bijdrage leveren aan het rijke verleden en heden van Breda. Het tijdschrift kent een oplage van 450 stuks, is rijk geïllustreerd (meest in zwart-wit) en heeft een prettige lay-out. Op de website van de vereniging vindt de geïnteresseerde nog meer van zijn gading over deze actieve erfgoedvereniging.

De jaargangen van Engelbrecht van Nassau zijn raadpleegbaar op niveau 0 van de Universiteitsbibliotheek (vindplaats: T 07408).

maandag 16 september 2019

Hollandse helden in de jaren 60. Het kleurenarchief van Louis van Paridon


Onlangs verscheen een prachtig fotoboek met ‘vergeten’ foto’s van de in de jaren zestig naar Heeswijk verhuisde Amsterdammer Louis van Paridon (1922-2016). Jarenlang lagen de dia’s in een vochtige stal van zijn boerderij in Heeswijk-Dinther. Maar onlangs kwam zijn archief, waarvan men dacht dat het er niet meer was, weer boven water. Duizenden dia’s van bekende Nederlanders uit de jaren zestig, zoals Mies Bouwman, Johan Cruijff, Sjaak Swart, tante Leen, Willeke Alberti en Toon Hermans, lagen keurig gearchiveerd in bruine papieren zakjes in een ladekast. Ook maakte hij veel zwart-wit beelden en later kleurenfoto’s van het dagelijks leven in katholiek Nederland. Deze foto’s leverde hij aan diverse kranten en tijdschriften, waaronder de Volkskrant, de Tijd, de Katholieke Illustratie en het Parool. Het fotoboek Hollandse helden in de jaren 60 geeft een goed tijdsbeeld van deze periode. 
Ook al nam hij deel aan een aantal exposities, voor het grote publiek en de fotohistorici bleef hij een onbekende. Van Paridon stopte eind jaren zestig plotseling met fotograferen. Hij stak zijn tijd in het opknappen van de boerderij die hij begin jaren zestig had gekocht. Waarom hij zo plotseling stopte, is niet duidelijk. Hij trok zich terug in de boerderij in de Brabantse bossen aan de rand van Heeswijk. Hij begon daar met het verzamelen van schilderijen en beeldhouwwerken, samen met zijn vriend en partner Michel Teulings. Ook lag hij regelmatig overhoop met de gemeente over diverse zaken, zoals de ruilverkaveling en de monumentenstatus van zijn boerderij. Pas na Van Paridons dood in 2016 vond Teulings het fotoarchief in de stal. Teulings nam contact op met fotobureau Hollandse Hoogte en dit leidde tot een eerste aanzet van het boek en de herontdekking van de fotograaf.

Vindplaats: BRA Z6 DIJC 2019

maandag 2 september 2019

DVD: Portretten uit De Peel

Tot begin jaren zestig van de vorige eeuw behoorde de Peelregio van Limburg en Noord-Brabant tot een van de dunst bevolkte en minst ontwikkelde delen van Nederland. Het is dan ook nog niet zo lang geleden dat daar complete gezinnen in hutten van takken, graspollen (plaggen) en opeengestapelde turf woonden. Jacques Peeters, fotograaf en gepensioneerd foto-journalist van dagblad De Limburger, was als jonge fotograaf geïntrigeerd door de kleurrijke figuren en situaties die hij er aan trof. Hij legde het vast in een groot aantal zwart-wit foto's. Hij maakte o.a. foto's van kluizenaar Grard Sientje, die opgroeide in een plaggenhut. Peeters' foto's zijn op hun beurt een bron van inspiratie voor filmmaker Wiek Lenssen. Hij ging op zoek naar de gefotografeerde mensen, hun verwanten en nog levende oude bekenden. Het resultaat is een documentaire die een poëtische en filmische benadering geeft van een bijzonder landschap en haar bewoners. Lenssen kreeg een eervolle vermelding op het Limburg Film Festival 2017 in de categorie Beste Lange Film voor Portretten uit De Peel.

De dvd is te bekijken op de raadpleegpc's op niveau 0 van de Universiteitsbibliotheek.
Vindplaats: BENG DVD PORT 2017