Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

dinsdag 17 december 2013

Bijdrage aan ‘Leuven, de Lage landen en het Concilie van Trente’

De Brabant-Collectie draagt met een vijftal bruiklenen bij aan de expositie ‘Leuven, de Lage Landen en het Concilie van Trente’ in de Maurits Sabbebibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven. Het betreft twee kostbare handschriften, een incunabel en twee oude drukken, waaronder een Brabantse.

Aanleiding voor deze tentoonstelling vormt het congres ‘Het Concilie van Trente: Hervorming en controverse in Europa en daarbuiten(1545-1700)’ van 4-6 december 2013. Bij de opening van de expositie op 4 december 2013 was het precies 450 jaar geleden dat het Concilie van Trente (1545-1563) plechtig werd afgesloten. Deze vergadering van kardinalen, bisschoppen en theologen kwam samen tijdens drie verschillende zittingsperioden. Het doel was een hervorming van de katholieke kerk van binnenuit en tegelijkertijd een afbakening van haar leer en religieuze praktijken ten opzichte van de protestanten.
 Waere Afbeeldinghe der sittinge der Vaderen des vermaerden Consiliums in de stadt Trenten, kopergravure, ca. 1596. Vindplaats: KOD 1569 ’s-Hert 1
Eén bruikleen betreft een oude Brabantse druk met daarin bovenstaande prent van het Concilie tijdens de derde zittingsperiode met een kort overzicht van de geschiedenis op de achterzijde. Van deze prent bestaan meerdere versies. Dit exemplaar van de Brabant-Collectie is samen ingebonden met een pamflet tegen Sonnius uit 1569.  

De tentoonstelling met circa tachtig oude drukken belicht het verloop en de betekenis van het Concilie. Bijzondere aandacht gaat uit naar de rol die een aantal theologen uit Leuven en de Nederlanden hebben gespeeld.

De tentoonstelling is tot 6 februari 2014 gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de Maurits Sabbebibliotheek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten