Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 5 juni 2017

Tijdschrift: Gemerts Heem

Gemerts Heem is het tijdschrift van Heemkundekring 'De Kommanderij Gemert' uit de gemeente Gemert-Bakel. Deze gemeente omvat tevens de dorpskernen Handel, De Mortel, Elsendorp, De Rips en Milheze. De vereniging tracht sinds de oprichting (1941) op basis van archiefonderzoek en bodemvondsten lokale ontwikkelingen vast te leggen op sociaal, landschappelijk en taalkundig gebied. Op deze manier streeft men naar het behoud van de geschiedenis van Gemert en omgeving. Lange tijd was Gemert een commanderij van de Duitse Orde. Reden voor de kring om contact te onderhouden met de oude landcommanderij Alden Biesen in België.
De heemkundekring heeft de beschikking over een heemkamer en een studiezaal (gedeeld met het gemeentearchief) in het Historisch Informatiehuis 'De Latijnse School'.
Het rijk geïllustreerde tijdschrift verschijnt viermaal per jaar en bevat artikelen over o.a. geschiedenis, archeologie, volkskunde en dialectologie. Na één jaar worden de artikelen op de website gepubliceerd. Het eerste nummer van dit periodiek verscheen in 1941, het tweede pas in 1958 (zie de index over de jaren 1941-2002). De veelheid aan onderwerpen met resultaten van gedegen historisch onderzoek vormen nogal eens de aanzet voor de boeken die de heemkundekring uitgeeft. Dit aantal overstijgt inmiddels de honderd.
Omdat molen De Volksvriend in april 2017 weer in volle glorie is hersteld, is dit zomernummer (nummer 2, 2017) gewijd aan de molens en molenaars in deze gemeente. Voor dit themanummer is samengewerkt met Heemkundekring Bakel en Milheeze en de Molenstichting Gemert-Bakel.
Het tijdschrift is vanaf jaargang 1, nr. 1 (1941) aanwezig en raadpleegbaar in de universiteitsbibliotheek op niveau 0. De artikelen uit het tijdschrift zijn opgenomen in de Brabant Databank.

Vindplaats: T 07412

Geen opmerkingen:

Een reactie posten