Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

woensdag 26 juni 2013

Terugblik op boekpresentatie Verkeer en vervoer in Brabant, 1814-1940


De Franse Darracq-auto uit 1903
Foto: Joop Wever, Tilburg
De boekpresentatie Verkeer en vervoer in Brabant, 1814-1940 op vrijdag 14 juni jl. was een sfeervolle en goed bezochte happening. De opkomst (ruim 80 personen) was gevarieerd met zowel Brabantse heemkundigen als archivarissen en liefhebbers van mobiel erfgoed uit het hele land. Een Franse Darracq-auto uit 1903 stond bij de ingang van de lokatie.

Frans Kense overhandigt het eerste exemplaar aan
gedeputeerde Ruud van Heugten.
Foto: Joop Wever, Tilburg 
Na het welkomstwoord van drs. Jos Kuijlen, bibliothecaris Brabant-Collectie, gaf Sander van Bladel als bestuurslid Heemkundekring Tilburg een introductie op het boek. Dr. ing. Gijs Mom, universitair hoofddocent TUe, plaatste de Brabantse mobiliteit in een nationale en internationale context. Hij had bedenkingen bij de door Kense genoemde eerste Brabantse auto van Jos Bogaers. Frans Kense als coördinator en medeauteur overhandigde het eerste exemplaar van het boek aan gedeputeerde Ruud van Heugten, portefeuillehouder Mobiliteit en Financiën van de Provincie Noord-Brabant. Ruud van Heugten kon de vraag van de heer Mom over het waarom van de vele betonwegen in Brabant beantwoorden. De bodemgesteldheid en het voorhanden zijnde materiaal in onze provincie waren daar debet aan.

Frans Kense en Emy Thorissen met het
 schaalmodel van een zogenaamde 'Wright Flyer'.
Foto: Joop Wever, Tilburg 
Voorafgaande aan de boekaanbieding vertelde Frans over enkele unieke gebeurtenissen uit het verleden van Brabant, te beginnen met de legendarische eerste vlucht van een vliegtuig in Nederland. Meer dan 20.000 belangstellenden moesten uren wachten voordat deze eerste vlucht van enkele minuten op de hei bij Etten-Leur plaatsvond. Ook de ‘Blauwe Brabander’ die ingezet werd op een deel van de lijn van Vlissingen naar Vladivostok was een begrip, mede in Duitsland. Op waterbouwkundige gebied heeft Nederland een unieke prestatie geleverd met de bouw van de pijlers van de Moerdijk spoorbrug, een belangrijke ontsluiting van Brabant. Om de rivierbodem op 20 meter diepte te bereiken moest men eerst een zeven meter dikke kleilaag verwijderen. Rond 1870 een ongehoorde prestatie. Zo passeerden nog enkele typisch Brabantse gebeurtenissen de revue. Volgens Kense zijn in het boek nog veel zaken onvermeld moeten blijven. De Brabant-Collectie is met haar boeken en beeldmateriaal goed hierin vertegenwoordigd.

Zie ook het artikel in Brabants Dagblad van 14 juni 2013.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten