Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 30 januari 2012

Heemkronyk

In 2011 bestonden het tijdschrift Heemkronyk, van Heemkundekring “De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten”, en de vereniging zelf 50 jaar. In 1963 is Geldrop aan het werkgebied toegevoegd. Het allereerste nummer dateert van januari/februari 1962.

Gedurende deze 50 jaar heeft het uiterlijk van de Heemkronyk heel wat veranderingen ondergaan. Begonnen als klein gestencild blad op A-5 formaat van 12 pagina’s, is het een volwaardig tijdschrift geworden. Het tijdschrift bevat uitgebreide, wetenschappelijk onderbouwde artikelen over het werkgebied van de heemkundekring. De meeste artikelen betreffen onderwerpen uit de cultuur-, economische en sociale geschiedenis.
In nummer 3 van 2011 werd uitgebreid aandacht besteed aan het 50-jarig bestaan.
Sjaak de Waal heeft in ‘Vijftig jaargangen van het tijdschrift Heemkronyk ‘ een overzicht samengesteld van de vorm waarin het tijdschrift in de loop der jaren is verschenen.
Ook wordt in een artikel van Klaasje Douma een nooit verschenen nummer van dit periodiek beschreven. In 1971, bij het 10-jarig bestaansjubileum, ontstond een competentiegeschil tussen het bestuur van de kring en de redactie van het tijdschrift, waardoor in eerste instantie de verspreiding van het betreffende nummer werd verhinderd. Later werd het probleem opgelost door de versie te wijzigen.
Sinds 1977 wordt naast de Heemkronyk een mededelingenblad uitgegeven. Voor die tijd werden mededelingen aan de leden in de Heemkronyk opgenomen.


Vindplaats: T07435

Geen opmerkingen:

Een reactie posten