Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

vrijdag 22 april 2011

Goede Vrijdag

ABC-boekje


Letters van het alfabet en het Onze Vader

Op deze dag aandacht voor dit bijzondere boekje met vier bladzijden op twee losse bladen, Het werd gebruikt om kinderen het alfabet te leren en begint dan ook met de letters van het alfabet. De rest van de tekst is die van het Onze Vader en het Wees gegroet Maria in het Latijn. De oudste abc-boekjes uit ons taalgebied stammen uit het begin van de 15e eeuw. Op de laatste bladzijde van dit abc-boekje staat een houtsnede van Christus aan het kruis, die beweend wordt door Maria en Johannes de Evangelist. Een toepasselijke afbeelding nu met Pasen, waarbij de opstanding van Christus drie dagen na zijn kruisdood op de berg Golgotha herdacht wordt (Mattheus 27: 45-58, Marcus 15: 33-45, Lucas 23: 44-52, Johannes 19: 25-38). 

Abecedarium.  
’s-Hertogenbosch: Wed. Jan Scheffer (II), 1568. 
Formaat in-24. Gedrukt in rood en zwart. 
Colofon: Impressum Sylvaeducis, apud Viduam Joannis Schefferi. 
Anno LXVJJJ.
Signatuur: KOD 1568 ’s Hert 1

Ave Maria, geloofsbelijdenis, colofon

Geen opmerkingen:

Een reactie posten