Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

woensdag 6 april 2011

Evaluatiebijeenkomsten Film- en Fotobank Noord-Brabant afgerond

Eind dit jaar viert de Film-en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) zijn eerste lustrum. De afgelopen 5 jaar hebben de ontwikkelingen in de digitale wereld niet stil gestaan. Reden voor ons om opzet en werking van de beeldbank kritisch tegen het licht te houden. Ook de ideeën van de deelnemers van de FFNB achten wij van groot belang. Daarom hebben we in maart 2011 vier evaluatiebijeenkomsten georganiseerd waarin de deelnemers aan het woord kwamen. De uitkomsten zullen een belangrijke rol spelen bij de vernieuwingsslag van de beeldbank.

Tijdens deze bijeenkomsten discussieerden de deelnemers over hun ervaringen, wensen en ideeën ten aanzien van de opzet en werking van de beeldbank.
De ondersteuning door de Brabant-Collectie kwam eveneens aan bod. Gewerkt werd met zogenaamde focusgroepen: 10 tot 12 mensen praten onder leiding van een gespreksleider over een bepaald thema. Hierbij lag het accent op de interactie tussen de deelnemers onderling.22 maart jl. vond de tweede bijeenkomst plaats onder leiding van Corno Vromans van Library & IT Services. Met stemkastjes konden de deelnemers hun antwoord geven op een aantal kwesties. De resultaten werden direct getoond en vervolgens was er een levendige discussie.
De planning is dat medio april de terugkoppeling naar de deelnemers plaats vindt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten