Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

donderdag 23 februari 2012

Groene specht

Groene specht in:
C. Nozeman, M. Houttuyn, C. Sepp, J.C. Sepp:
Nederlandsche vogelen volgens hunne huishouding, aert en eigenschappen beschreeven
KOD 041 G 01
Picus Viridis, of Groen-Specht

Nozeman opent zijn relaas over de groene specht als volgt:

“Deeze is by de Romeinen aen den Krygsgod Mars geheiligde Vogel, de Picus Martius. Hy heeft bynae de grootte van een Kauw, en wordt meer dan de Bont-Spechten van tyd tot tyd op den platten grond der bosschen aezende gevonden; daer hy op Pissebedden, Mieren en Mieren-eijeren, Ruspen en Torren jaght maekt.”
Tot in detail beschrijft hij deze prachtige gekleurde vogel:
“… Achter deeze zwarte streek volgt, over de achterwangen en ooren eene flaeuwgroene plek, die, ongevoelig, nederwaerts overgaet in donkerer groen. Midden op de gezegde zwarte streek, terstond achter de onder-nebbe, staet een Karmyn of Bloedroode streep die in zwarte vedertjens eindigt. Van den grond der Boven-nebbe af, over den hersenpan en tot over den halven Nek, loopt een spits uiteindigende Bloedroode en met zwart afgezette Kalot… De benedennek en Rug zyn groen; doch de Stuitvederen blinken van eene uit den groenen schitterende geele koleur.”

De groene specht is in Nederland een standvogel en komt voor in open loofbossen, parken en oude houtsingels. Nozeman schrijft:

“Deeze Groen Spechten verhuizen tegen den winter niet. Men ziet ze in dat jaergety zoowel als in den zomer… In den winter vindt men hen zeer zelden op den grond; ’T is in dat saizoen, dat zy nergens dan op de boomen en onder derzelver schorsen hun aes van Insekten kunnen vinden.”
In tegenstelling tot veel andere spechten roffelt de groene specht nauwelijks op bomen. Hij heeft een opvallende, lachende roep waarmee hij zijn territorium afbakent. Vooral in het buitenland wordt de groene specht als ‘regenvogelgezien, want zijn roep klinkt voor een regenbui helderder dan gebruikelijk. Daarom heet hij in Vlaanderen ook waterspecht en zegt men: “Als de specht roept giet-giet-giet bedriegt hij u niet”. Een Nederlands gezegde luidt: “Als de specht lacht, regen verwacht”.
Het nest bouwt de groene specht in een zelf uitgehakte holte in een oude boom.

Vindplaats: KOD 041 G 01

1 opmerking: