Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 4 februari 2013

Chinees Nieuwjaar en de Brabant-Collectie

Tilburg University is namens de gemeente Tilburg op zeven februari 2013 de gastheer voor de viering van het Chinees Nieuwjaar in de provincie Noord-Brabant. De officiële datum van het Chinese Nieuwjaar en het ingaan van het Jaar van de Slang is 10 februari 2013.

De ongeveer 450 bezoekers kunnen genieten van optredens en workshops. De zusterband die de gemeente Tilburg al vijftien jaar heeft met het Chinese Changhzou staat centraal. Tijdens de viering zijn er workshops en een optreden van the Wonderful Jiangsu Arts Performance Group. Hier vindt u het volledige
programma.

Dat de contacten met China veel verder terug gaan in de tijd, moge duidelijk zijn. De Brabant-Collectie bezit de nodige historische boeken die betrekking hebben op China. Een selectie daaruit was ter gelegenheid van het ingaan van het jaar van het Konijn van 3 februari t/m 3 maart 2011 te zien. Foto's van deze succesvolle tentoonstelling 'China in Brabant: books about Chinese culture' kunt u via
Flickr bekijken.
Een van de gravures die u toen kon bewonderen, was de onderstaande van Johan Nieuhof.

'Zicht op de haven van Tiencienwey' uit:
Joan Nieuhof, Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China : waar in de gedenkwaerdighste geschiedenissen, die onder het reizen sedert 1655 tot 1657 zijn voorgevallen, verhandelt.t' Antwerpen by Michiel Cnobbert, 1666. Vindplaats: CBC TFH D 1287.
Dat het boek Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie van Johan Nieuhof zoveel prachtige gravures heeft, is geen toeval. Johan Nieuhof werd met dit gezelschap meegezonden om "alle steden, dorpen, paleysen, rivieren, vasticheeden ende andre marckweerdige gebouwen in haere rechte forme en gestaltenisse" af te beelden. China werd exotischer voorgesteld dan het in feite was. De 150 prenten leidden in de 18e eeuw tot de populariteit van chinoiserie. Allerlei motieven in kunst en architectuur zijn ontleend aan de gravures van Nieuhof, aldus Ton van der Meer, vrijwilliger bij de Brabant-Collectie, in de inleiding bij de korte tentoontstellingscatalogus.

Mocht u meer historische boeken die betrekking hebben op China willen inzien, dan bent u van harte welkom bij de
Brabant-Collectie.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten