Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 1 december 2014

Een groot podium; 150 jaar amateurtoneel in Noord-Brabant


In dit ruim 500 pagina's tellende boek beschrijft Jan Smeets de ontwikkeling van het Brabantse amateurtoneel van 1848 tot 2000.
1848 is als begindatum gekozen, omdat toen (ook) het katholieke bevolkingsdeel van Nederland verenigingsrecht kreeg. Het eindjaar 2000 is tamelijk arbitrair gekozen, zo zegt Smeets in de inleiding. Het gaf hem wel de gelegenheid te kunnen eindigen met het Shakespearement in Zundert.
Het boek begint met het amateurtoneel voor 1848. Vervolgens komt de periode 1848-1940 aan bod, onder de titel "Toneel tussen kerk en kroeg". Vervolgens wordt de periode 1945-1965 besproken en het boek eindigt met het eigentijdse amateurtoneel in de periode 1965-2000.
In het boek is aandacht voor de notabelen die in de 2de helft van de 19e eeuw hun soci√ęteiten oprichtten, voor de priesterstudenten die op de seminaries aan toneel deden, voor de invloed van de kerk, het repertoire, het openluchttoneel en de verenigingscultuur. Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw raakte de kerk de grip op het toneelleven kwijt en dat maakte de weg vrij voor meer experimenten.

Jan Smeets was zelf ook zijn hele leven actief in de Brabantse toneelwereld. Hij schreef vele toneelstukken en was tot zijn pensionering consulent amateurtoneel bij de provincie.
Meer boeken over toneel en theater kunt u vinden in de rubriek BRA J


Vindplaats: BRA J3 SMEE 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten