Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 28 juli 2014

Oude glorie van de Bergeijkse sigaar en spiritus

Ooit telde ieder dorp in de Kempen een of meerdere sigarenfabrieken. De ontwikkeling van huisnijverheid naar fabrieksmatige productie van sigaren, en daarmee de veranderingen op sociaal-economisch gebied, hebben hun sporen achtergelaten. Zo ook in Bergeijk.

Na jarenlang speurwerk verscheen dit voorjaar het nieuwe boek van de 81-jarige heemkundige Johan Biemans. Het vertelt de geschiedenis van de tientallen sigarenfabriekjes in Bergeijk vanaf 1866. Op basis van archiefmateriaal en gesprekken met oud-medewerkers en familieleden komen achtereenvolgens aan bod: het komen en gaan van de fabriekjes, het leven van de patroons en hun personeel, de rol van de kerk, de Tabaksbewerkersbond en de staking van 1903.

De betekenis van de fabriekjes bleef niet beperkt tot de sigarenproductie. De fabrikanten drukten met toneelvereniging en fanfare ook hun stempel op het verenigingsleven van het dorp. De sigarenmakers organiseerden zich vanaf begin twintigste eeuw langzaam in de Tabaksbewerkersbond, onder leiding van kapelaan en pastoor. De staking van 1903 bij de sigarenfabriek van Fried Aarts werd zelfs landelijk bekend en ondersteund. De bijgevoegde CD bevat extra documentaires over met name genoemde vakbond.

Meer literatuur over de sigarenindustrie kunt u vinden in de rubriek BRA V.

Vindplaats: BRA V3 BIEM 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten