Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

woensdag 20 februari 2019

Communicatiepartners van de Brabant-Collectie

De Brabant-Collectie neemt deel aan een communicatieoverleg met verschillende organisaties die zich bezighouden met het erfgoed in onze provincie. Door deze bijeenkomsten kunnen we elkaar versterken en zijn communicatielijnen korter. Graag stellen wij deze organisaties aan u voor.


De Provincie Noord-Brabant - initiatiefnemer van dit overleg en eigenaar van de Brabant-Collectie - en Het Noordbrabants Museum zijn oude bekenden. Onze collectie en die van het museum hebben gemeenschappelijke roots in de verzamelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Gezamenlijk maakten we in 2017-2018 de tentoonstelling Papieren Juweeltjes

Met Erfgoed Brabant, het provinciale kennis- en expertisecentrum voor erfgoed, werken we al langer samen op verschillende terreinen. Hetzelfde geldt voor de stichting Brabants Heem, de overkoepelende organisatie van de Brabantse heemkundekringen. Met deze stichting wordt gewerkt aan het digitaliseren van de bladen van Brabantse heemkundekringen.

Op het gebied van materieel erfgoed helpt ErfgoedLab Brabant particuliere monumenteigenaren met advies, kennisdeling en inzet van vouchers het proces naar herbestemming te versnellen. Het herbestemmen van erfgoedlocaties is ook opdracht van de Erfgoedfabriek, een langlopend investeringsprogramma van de provincie.

Versterking en verbetering van de gemeentelijke monumentenzorg is de taak van Monumentenhuis Brabant. Monumentenwacht Noord-Brabant helpt monumenteigenaren bij het onderhouden van hun pand.

De laatste partner, de Zuiderwaterlinie, bestaat uit een samenwerkingsverband dat de 11 Brabantse vestingsteden en hun ommeland, verbonden door het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water onder de aandacht brengt.

Interesse in de activiteiten van een van deze partners? Bekijk hun websites voor meer informatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten