Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 28 mei 2018

Tijdschrift: Helmonds Heem

Het tijdschrift Helmonds Heem, een uitgave van Heemkundekring Helmont, verschijnt vier keer per jaar. Het bevat artikelen over heemkundige onderwerpen en de gescheidenis van Helmond. De auterus worden zowel binnen als buiten het ledenbestand van de kring gevonden. Het periodiek brengt de leden tevens op de hoogte van activiteiten van de vereniging en publicaties die verschijnen over Helmond.
Heemkundekring Helmont is op 1 januari 2011 ontstaan uit de fusie van Heemkundekring 'Helmond-Peelland' en Heemkundekring Beistervelds Broek. Eerstgenoemde kring is op 24 mei 1948 opgericht, maar in 1939 startte Heemkundige studiekring Helmond e.o. die als voorganger gezien kan worden. Deze kring heeft echter maar kort bestaan vanwege een verbod door de Duitse bezetter in september 1941. Doelstelling van de huidige heemkundekring is het Helmonds erfgoed bewaken en bewaren voor de toekomst, zodat iedereen hiermee kennis kan maken. Ook streeft men ernaar de historische en culturele identiteit van Helmond te behouden.
Helmonds Heem heeft in de loop der tijd een aantal naamsverandering doorgemaakt. De oorspronkelijke naam Mededelingenblad van Heemkundekring "Peelland" (1954-1976) veranderde in Helmond's Heemkroniek (1976-1979). Van 1980 tot 1982 heette het tijdschrift Heemkroniek, daarna hanteerde men de huidige naam.

Naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de kring is onlangs een jubileumeditie verschenen, die gewijd is aan het ontstaan en de geschiedenis van de heemkundekringen in Helmond. De gemeente bestaat uit vier kernen: Stad Helmond en de voormalige dorpen Stiphout, Mierlo-Hout en Brouwhuis. De stad is ontstaan uit een nederzetting tussen De Haghe en Het Hoogeind. In 1179 wordt Helmond voor het eerst genoemd in een bulle van paus Alexander III. Hertog Hendrik I van Brabant stichtte de stad in 1225 en de stadsrechten zijn omtrent 1232 verkregen. Na een aantal eeuwen van voorspoed wordt Helmond in de late middeleeuwen getroffen door tegenslagen en oorlogsgeweld, met als dieptepunt de grote stadsbrand in 1587. Vanaf de 19e eeuw is Helmond een industriestad met veel metaal- en textielnijverheid, de laatste jaren aangevuld met vele nieuwe bedrijven.
In het tijdschrift is verder gepubliceerd over de geschiedenis van percelen en huizen in het oude centrum van Helmond, binnen het gebied dat begrensd wordt door de voormalige wallen van de stad.

De inhoudsopgave is online te raadplegen op de site van de heemkundekring. Het tijdschrift en haar voorgangers is aanwezig en raadpleegbaar op niveau 0 van de universiteitsbibliotheek. 
Vindplaats: T 07460

Geen opmerkingen:

Een reactie posten