Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 10 augustus 2015

Tijdschrift: Rond die Cluse

Rond die Cluse is het periodiek van Heemkunde Kring Schijndel, dat 2 tot 3 keer per jaar verschijnt. Leden van de kring ontvangen het blad gratis. Tot en met 1999 verscheen het onder de titel Heemkundeblad: periodiek van de Heemkundekring 'Schijndel'. Vanaf 2003 hanteert men de huidige naam en sinds 2009 wordt het uitgebracht in groot formaat. Cluse betekent kluis of klein huis, maar verwijst ook naar de toponiem Cluse / Cluijse naast de kerk van Schijndel. De heemkundige beweging binnen Schijndel dateert uit 1941, maar puur historisch gezien is de kring pas echt opgericht direct na de Tweede Wereldoorlog, onder de naam Hertog Jan II. De notariële oprichting van Heemkunde Kring Schijndel dateert van maart 1983.
Een van haar doelstellingen is het uitgeven van een eigen periodiek, waarin studies en/of onderzoekingen over het heem gepubliceerd kunnen worden. Een redactiecommissie schrijft de teksten, zoekt bijpassende foto's, neemt interviews af, corrigeert binnengekomen artikelen en verzorgt de lay-out. Naast publicaties die het resultaat zijn van eigen archiefonderzoek met betrekking tot het recente en verre verleden, verschijnen er artikelen over: archeologie; genealogie; dialectenonderzoek; boerderij- en molenonderzoek; volksgebruiken en verhalen; monumenten en oude ambachten; kunstgeschiedenis; toponomie en straatnaamgeving; oude werktuigen en gebruiksvoorwerpenverzamelingen. Tal van artikelen in het tijdschrift zijn van de hand van Henk Beijers, die publiceert over historische en heemkundige zaken betreffende Schijndel. Ook zijn onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in Rond die Cluse. Beijers zorgt voor de coördinatie van de Historische Werkgroep Schijndel, die historische informatie over Schijndel bundelt. De werkgroep tracht archiefbestanden systematisch te bestuderen. Daarnaast beheert en inventariseert zij het archief van de heemkundekring. In het archief wordt het werk opgenomen van de leden van de historische werkgroep, maar ook de aangeboden particuliere collecties hebben een plaats gekregen. Dit zijn bijvoorbeeld fotocollecties, bidprentjes, krantenknipsels, boeken, tijdschriften e.d.

De jaargangen van deze periodiek kunt u raadplagen op niveau 0 van de Universiteitsbibliotheek. De artikelen worden opgenomen in de Brabant Databank.

Vindplaats: T 08792

Geen opmerkingen:

Een reactie posten