Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

woensdag 13 juli 2016

Het legerkamp bij Oirschot: 1832-1834. Hollandse militairen en Brabantse burgers bij de Belgische afscheiding

Het Kapittel van Oirschot laat in samenwerking met heemkundekringen De Heerlijkheid Oirschot, Den Beerschen Aard (Oost-, West- en Middelbeers) en De Hooge Dorpen (Vessem) en het Museum De Vier Quartieren het legerkamp bij Oirschot herleven. Resultaat van dit omvangrijke project is de publicatie van Nicoline van Tiggelen, Marcel van der Heijden en Jos van Gils. De vele wetenswaardigheden en illustraties - o.a. over de vondsten van Antoon Verspaandonk (amateurarcheoloog) op de plaats van het legerkamp - maken het een informatief en toegankelijk boek. De Brabant-Collectie heeft het merendeel van het historisch beeldmateriaal geleverd. Hieronder ziet u enkele voorbeelden.
Kantonnementsleven in Noord-Brabant voor de 10-daagse Veldtocht
Getekend door L.C. Hora Sicama, gelithografeerd door J.W. Desguerrois en Co en uitgevoerd door Vos
(Uit: Utrechtsche studenten almanak voor 1832, Utrecht: van Schoonhoven, 1832)
Lithografie
Koning Willem I (1772-1843) mobiliseerde in 1830 met veel machtsvertoon tienduizenden soldaten na de opstand en afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden. Hij wilde een definitieve afscheiding voorkomen en kwartierde daarom vele militairen in op het Brabantse platteland. Na de Tiendaagse Veldtocht tegen België in 1831, besloot hij de militairen onder de wapens te houden en een groot tentenlegerkamp tussen Oostelbeers en Oirschot op te richten. Over de inkwartieringen, gevolgen en wisselwerkingen in die negen jaar verhaalt deze publicatie. 

De volgende opsomming van het aantal tenten op de tekening van J.L. Kikkert uit 1832 geeft een idee van de grootte van het kamp:
  • 768 zestienpersoonstenten voor de soldaten en schutters,
  • 144 achtpersoonstenten voor onderofficieren, geweermakers etc., 
  • 144 eenpersoonstenten voor de officieren met staf en bedienden, 
  • 12 eenpersoonstenten voor de hoofdofficieren, met daarnaast 24 eenpersoonstenten voor hun staf en 12 achtpersoonstenten voor hun bedienden,
  • de tent van de prins van Oranje met die van de luitenant-generaal en alle stafofficieren.
Kamp bij Oirschot
Getekend door J.L. Kikkert en gelithografeerd door J.W. Desguerrois en Co
Lithografie, 1832 
Tot en met 4 september is de gelijknamige expositie met maquette en film nog te zien bij Museum De Vier Quartieren in Oirschot. 

Meer boeken over krijgsgeschiedenis kunt u vinden in de rubriek N.

Signatuur: BRA N3 TIGG 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten