Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

maandag 16 mei 2011

Plinius Secundus, Epistole familiares uit ca. 1520

De Brabant-Collectie bezit een twintigtal postincunabelen. Een postincabel is gedrukt in de periode na de incunabelen, ofwel wiegedrukken. Incunabelen zijn gedrukte (niet handgeschreven) boeken van vóór 1501. Een postincunabel is gedrukt tussen 1501 en 1540. Het onderstaande boek van Gaius Plinius Caecilius Secundus minor (bijgenaamd minor, d.i. de Jongere) dat ooit toebehoorde aan Calvijn, is er één van.

Plinius Secundus, Epistole familiares pro Schola Syluae ducalis selecte.
‘s-Hertogenbosch: Laurens Hayen, ca. 1520.
Colofon: Excusum in Silua Ducali per me Laurencium Hayanum. Formaat: in-4.
Kalfsleren band met dubbele filetlijnen
Het boekje bevat geselecteerde brieven van Plinius ten dienste van het onderwijs aan de Latijnse school in Den Bosch. Rechtsonder de afbeelding staat het bezitskenmerk van Calvijn: Ioannis Calvinus. Calvijn leefde van 1509 tot 1564. Toen het boek gedrukt werd, was Calvijn dus ongeveer 11 jaar. Het is heel goed mogelijk, dat hij het boekje gebruikte om zich in het Latijn te bekwamen.

De titelpagina bevat een houtsnede met de heilige Laurentius, patroon van drukkers, bibliothecarissen en archivarissen. Laurentius biedt een gelovige in geknielde houding (de drukker Laurens Hayen?) een boek aan. In zijn linkerhand houdt Laurentius het werktuig, een rooster, waarop hij als martelaar stierf op 10 augustus 258. De houtsnede van Laurentius komt ook voor op andere boekjes gedrukt door Hayen (o.a. op Boethius, De consolatione philosophie (1509)). Deze prent dient dus als een soort drukkersmerk van Hayen. Manuscriptaantekeningen zijn door het hele boekje in de marge in een klein kriebelig handschrift te vinden. 

Vindplaats: KOD ca. 1520 'S HERT 1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten